darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kā Jūs rīkojaties gadījumos, kad bērns slikti uzvedas?

Cenšos izprast bērna sliktas uzvedības cēloņus

Uz laiku liedzu datora/telefona lietošanu vai citus izklaides pasākumus

Sarāju, brīdinot par sodu nākamajā reizē

 mm.png - 14.76 KB
 
2016. gada oktobrī plānota iepirkuma izsludināšana apakšdarbības „Esošo sabiedrībā balstītu pakalpojumu sniegšanas un finansēšanas sistēmas analīze” īstenošanai.

Plānotās apakšdarbības apraksts: darbības ietvaros finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras ietvaros izvēlēts pakalpojuma sniedzējs veiks kvalitatīvu projekta mērķa grupas personām pašlaik pieejamās sabiedrībā balstītu pakalpojumu sniegšanas un finansēšanas sistēmas analīzi, izvērtējot valsts un pašvaldību pienākumus sociālo pakalpojumu nodrošināšanai, kā arī valsts un pašvaldību budžeta struktūras atbilstību normatīvajiem aktiem sociālo pakalpojumu jomā. Analīze sniegs informāciju par noteikto valsts un pašvaldību pienākumu sociālo pakalpojumu jomā nodrošināšanu un vērtējumu par valsts un pašvaldību budžeta struktūru atbilstību normatīvajos aktos sociālo pakalpojumu jomā noteiktajam.  Analīzes par pašlaik pieejamajiem sabiedrībā balstītiem pakalpojumiem ietvaros tiks izvērtēti visi 9.2.2.1.pasākuma “Deinstitucionalizācija” ietvaros sniedzamo sabiedrībā balstīto pakalpojumu personām ar garīga rakstura traucējumiem finansēšanas un izmaksu noteikšanas mehānismi.
 
31.10.2016. izsludināts iepirkums pētījumam „Esošo sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanas un finansēšanas sistēmas analīze”. Detalizēta informācija: http://www.lm.gov.lv/text/140
 
16.02.2017. izsludināts iepirkums ''Atbalsta personas pakalpojuma apraksta, organizēšanas un finansēšanas kārtības izstrāde, atbalsta personas pakalpojuma izmēģinājumprojekta īstenošana un izmēģinājumprojekta  rezultātu izvērtējums". Detalizēta informācija: http://www.lm.gov.lv/text/3620
 
03.2017. Par pētījuma “Esošo sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanas un finansēšanas sistēmas analīze” pirmo posmu
 
06.2017. Noslēdzies iepirkums “Atbalsta personas pakalpojuma izstrādei un ieviešanai personām ar garīga rakstura traucējumiem”
 
18.09.2017. izsludināts iepirkums ''Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu finansēšanas mehānismu aprakstu un ieviešanas metodiku izstrāde, aprobācija izmēģinājumprojektos un izmēģinājumprojektu rezultātu novērtēšana". Detalizēta informācija: http://www.lm.gov.lv/text/3728