darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kā Jūs rīkojaties gadījumos, kad bērns slikti uzvedas?

Cenšos izprast bērna sliktas uzvedības cēloņus

Uz laiku liedzu datora/telefona lietošanu vai citus izklaides pasākumus

Sarāju, brīdinot par sodu nākamajā reizē

Elastīga bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju saraksts III

Pamatojoties uz Labklājības ministrijas iepirkuma “Par tiesībām sniegt elastīgu bērnu uzraudzības pakalpojumu” Nr.LRLM2016/28-3-08/36EBUP rezultātiem tiek publicēts “Elastīga bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju saraksts”, kurā norādītājām personām tiek piešķirtas tiesības sniegt elastīga bērnu uzraudzības pakalpojumu atbilstoši viņu piedāvājumā norādītajām cenām un iepirkuma tehniskajai specifikācijai.

Pakalpojums tiek sniegts Labklājības ministrijas administrētā un Eiropas savienības Nodarbinātības un sociālās inovācijas programmas (EaSI) līdzfinansētā projekta Nr.VS/2015/0206 „Elastīga bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšana darbiniekiem, kas strādā nestandarta darba laiku” ietvaros.

Līgumi par pakalpojuma sniegšanu tiek noslēgti no 2016.gada 19.oktobra.

Atbilstoši projekta Nr.VS/2015/0206 „Elastīga bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšana darbiniekiem, kas strādā nestandarta darba laiku” un līguma nosacījumiem, līgums par pakalpojuma sniegšanu noslēdzams ar šajā iepirkumā atlasītiem pakalpojuma sniedzējiem uz 10 mēnešu periodu.    

 
Elastīga bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju sarakstspdf.gif - 641 B

Līguma projekts iepirkumam Nr.LRLM2016/28-3-08/36EBUP  „Par tiesībām sniegt elastīgu bērnu uzraudzības pakalpojumu”word.gif - 648 B
 
Instrukcija elastīga bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja izvēlei un līguma noslēgšanaiword.gif - 648 B