Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

  • LM īstenojamie projekti

Projekts "Elastīga bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšana darbiniekiem, kas strādā nestandarta darba laiku no 2015.g. augusts – 2017.g. oktobris (ES Nodarbinātības un sociālās inovācijas programma (EaSI PROGRESS) 2014.-2020.gadam) 2015.g. augusts – 2017.g. oktobris

Iveta Baltiņa

Projekta vadītāja

Telefons: 67782961
e-pasts:Iveta.Baltina@lm.gov.lv

ESF projekts "Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai" 2015.g.novembris - 2022.g. decembris

Juris Cebulis

Projekta vadītājs

Telefons:67021617
e-pasts:Juris.Cebulis@lm.gov.lv

Sandija Lāce

Projekta vecākā eksperte

Telefons:64331823
e-pasts:Sandija.Lace@lm.gov.lv

Alite Grobiņa

Projekta vecākā eksperte Telefons:64331823
e-pasts:Alite.Grobina@lm.gov.lv
Diāna Balode Projekta vecākā eksperte

Telefons:64331834
e-pasts:Diana.Balode@lm.gov.lv

Zigrīda Vēvere

Projekta finansiste

Telefons:64331823
e-pasts:Zigrida.Vevere@lm.gov.lv

Raitis Bukovskis

Projekta koordinators

Telefons:67021698
e-pasts:Raitis.Bukovskis@lm.gov.lv

Beata Znota

Projekta juriskonsulte

Telefons: 64331821
e-pasts:Beata.Znota@lm.gov.lv

Dace Šūpule Projekta sabiedrisko attiecību speciāliste e-pasts:Dace.Supule@lm.gov.lv

ESF projekts "Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās" 2015. g.aprīlis – 2022. g. decembris

Ilze Kurme

Projekta vadītāja

Telefons:67021592
e-pasts:Ilze.Kurme@lm.gov.lv

Ingvilda Štrāla Projekta vadītājas asistente Telefons:64331833
e-pasts:Ingvilda.Strala@lm.gov.lv

Mārtiņš Nešpors

Projekta koordinators

Telefons:67021608
e-pasts:martins.nespors@lm.gov.lv

Līva Vīksne

Vecākā eksperte

Telefons:67021517
e-pasts:liva.viksne@lm.gov.lv

Madara Kanasta

Projekta koordinatore

Telefons:67021696
e-pasts:Madara.Kanasta@lm.gov.lv

Dace Zvirgzdiņa

Vecākā eksperte

Telefons:67021655
e-pasts:Dace.Zvirgzdina@lm.gov.lv

Ieva Krusta

Projekta koordinatore

Telefons:
e-pasts:Ieva.Krusta@lm.gov.lv

Laura Lilienfelde

Projekta vadošā finansiste

Telefons:67021669
e-pasts:Laura.Lilienfelde@lm.gov.lv

Maija Muceniece Projekta koordinatore e-pasts: Maija.Muceniece@lm.gov.lv

ESF projekts "Iekļaujoša darba tirgus un nabadzības risku pētījumi un monitorings" 2015.g. decembris - 2022.g. decembris

Rita Strode

Projekta vadītāja

Telefons:67021558
e-pasts:Rita.Strode@lm.gov.lv

Aldis Jirgensons

Projekta finansists

Telefons:67021558
e-pasts:Aldis.Jirgensons@lm.gov.lv

ESF projekts "Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide" 2016.g. jūlijs – 2021.g. marts.

Ārija Baltiņa

Projekta vadītāja

Telefons:64331828
e-pasts:Arija.Baltina@lm.gov.lv

Lilita Cīrule

Vecākais eksperts

Telefons:67021647
e-pasts:Lilita.Cirule@lm.gov.lv

Inese Grubina

Projekta finansiste

Telefons:64331824
e-pasts:Inese.Grubina@lm.gov.lv 

Inese Šalamaja

Projekta koordinatore

Telefons:67782962
e-pasts:Inese.Salamaja@lm.gov.lv

ESF projekts "Tehniskā palīdzība publicitātei un sabiedrības informēšanai labklājības jomā (1.kārta)" 2015.g. decembris - 2018.g. decembris

Rūdolfs Kudļa

Vecākais referents

Telefons:67021630
e-pasts:rudolfs.kudla@lm.gov.lv

KF projekts "Horizontālā principa “Vienlīdzīgas iespējas” politikas koordinēšanas funkciju nodrošināšana Labklājības ministrijā (2015.-2018. gads)"

Inese Vilcāne

Vecākais eksperts vienlīdzīgu iespēju jautājumos

Telefons:64331836,
e-pasts: Inese.Vilcane@lm.gov.lv

Projekts “Solis tuvāk: Kopienas vienotā atbilde uz vardarbības pret sievietēm gadījumiem” (ES programmas "Tiesības, vienlīdzība un pilsonība" līdzfinansējums; 2017.gada 1.februāris - 2019.gada 31.janvāris)

Laura Kornete Projekta vadītāja
Telefons: 67021505
e-pasts: Laura.Kornete@lm.gov.lv

Projekta “Deinstitucionalizācijas procesu atbalsta sistēma (1.kārta)”

Kristīne Mickēviča Projekta koordinatore Telefons:64331731,
e-pasts: Kristine.Mickevica@lm.gov.lv

Projekts "Izpratnes veidošanas kampaņa par nulles toleranci attiecībā uz vardarbību pret sievieti "Vardarbībai patīk klusums"" (ES programmas "Tiesības, vienlīdzība un pilsonība" līdzfinansējums; 2017.gada 1.marts-2018.gada 31.augusts)

Aija Rūse Projekta vadītāja Telefons:67021690,
e-pasts: aija.ruse@lm.gov.lv