Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Labklājības ministra atzinības rakstu Par ilggadēju un pašaizliedzīgu amata pienākumu pildīšanu, godprātīgu un profesionālu darbu bāriņtiesā saņēma
 

Inta Rinmane, Skrīveru novada bāriņtiesas locekle;
Inese Ērgle, Rīgas bāriņtiesas priekšsēdētāja vietniece;
Vija Astaševska, Kuldīgas novada bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece;
Ināra Lucāne, Inčukalna novada bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece;
Ina Gusāre, Jēkabpils novada bāriņtiesas priekšsēdētāja;
Inga Dukure, Gulbenes novada Litenes bāriņtiesas priekšsēdētāja;
Aurika Zīvere, Smiltenes novada bāriņtiesas priekšsēdētāja;
Ligita Šuca, Mērsraga novada bāriņtiesas priekšsēdētāja;
Agnese Baranova, Engures novada bāriņtiesas priekšsēdētāja;
Kārlis Briedis, Valkas novada bāriņtiesas priekšsēdētājs;
Mārīte Bogdanova, Riebiņu novada bāriņtiesas priekšsēdētāja;
Anda Smiltiņa-Plūdone, Bauskas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja;
Maruta Pirro, Salacgrīvas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja;
Ilze Barisa, Babītes novada bāriņtiesas priekšsēdētāja;
Inita Jansone, Priekuļu novada Priekuļu bāriņtiesas priekšsēdētāja;
Ilze Polka, Valmieras pilsētas bāriņtiesas priekšsēdētāja.
 

LM valsts sekretāra atzinības rakstu Par ilggadīgu, pašaizliedzīgu un nesavtīgu darbu bāriņtiesā saņēma

Iveta Gorbunova, Rīgas bāriņtiesas aizgādības lietu nodaļas vadītāja palīdze;
Inese Grīnberga, Krimuldas novada bāriņtiesas locekle;
Ināra Bierande, Talsu novada bāriņtiesas locekle;
Inita Ozoliņa, Jaunjelgavas novada bāriņtiesas locekle;
Astrīda Strode, Rēzeknes pilsētas bāriņtiesas locekle;
Natālija Tomsone, Jelgavas novada bāriņtiesas locekle;
Laima Mize, Smiltenes novada bāriņtiesas locekle;
Inese Bicāne, Engures novada bāriņtiesas locekle;
Marija Dzalbe, Cēsu novada bāriņtiesas locekle;
Indra Mūrniece, Burtnieku novada bāriņtiesas locekle;
Anda Zaharenkova, Lielvārdes novada Lielvārdes bāriņtiesas locekle;
Sarmīte Melle, Cesvaines novada bāriņtiesas locekle;
Aleksandra Miesniece, Madonas novada bāriņtiesas locekle;
Andrejs Kirillovs, Mārupes novada bāriņtiesas loceklis;
Inta Krieva, Aizkraukles novada bāriņtiesas locekle;
Mudīte Lakševica, Ventspils pilsētas bāriņtiesas locekle;
Dzintra Boča, Bauskas novada bāriņtiesas locekle;
Aija Stabule, Bauskas novada bāriņtiesas locekle;
Anna Marija Lormane, Mērsraga novada bāriņtiesas locekle.
Helī Opincāne, Pārgaujas novada bāriņtiesas locekle;
Aivars Jansons, Ogres novada pagastu bāriņtiesas loceklis;
Daina Reizenberga, Siguldas novada bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece;
Inga Andersone, Ogres novada Ogres bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece;
Liena Reinberga, Kandavas novada bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece;
Vija Aleksejeva, Rugāju novada bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece;
Ingrīda Jansone, Ventspils novada bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece;
Silvija Kipļuka, Rēzeknes novada Vērēmu bāriņtiesas priekšsēdētājas
  vietniece;
Anta Riekstiņa, Jelgavas pilsētas bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece;
Līga Medne, Gulbenes novada Lejasciema bāriņtiesas priekšsēdētāja
Irēna Vilnere, Olaines novada bāriņtiesas priekšsēdētāja;
Dace Melbārde, Rūjienas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja;
Ilze Šteinberga, Mazsalacas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja;
Anna Višķere, Mālpils novada bāriņtiesas priekšsēdētāja;
Renāte Kalniņa, Pārgaujas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja;
Dace Silauniece, Apes novada bāriņtiesas priekšsēdētāja;
Inese Zaporožeca, Lielvārdes novada Lēdmanes bāriņtiesas priekšsēdētāja;
Iveta Stivriška, Vārkavas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja;
Inga Ozoliņa, Alūksnes novada bāriņtiesas priekšsēdētāja;
Sandra Jurcika, Ventspils novada bāriņtiesas priekšsēdētāja;
Inese Pērkone, Gulbenes novada Lizuma bāriņtiesas priekšsēdētāja;
Daina Dēvita, Dundagas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja;
Silvija Vēze, Kokneses novada bāriņtiesas priekšsēdētāja;
Anita Dimbele, Priekuļu novada bāriņtiesas sekretāre;
Regīna Baranova, Rēzeknes novada Maltas bāriņtiesas sekretāre;
Ināra Bakāne, Mārupes novada bāriņtiesas sekretāre;
Ināru Alliku, Valmieras bāriņtiesas lietvedības sekretāri;
Ineta Zāte, Saulkrastu novada bāriņtiesas lietvede;
Daina Fromberga, Mazsalacas novada bāriņtiesas locekli, bāriņtiesas sekretāre.