Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

 - Konferences programma pdf.gif - 641 B

- J.Nummela "Somijas pieredze:  Pagaidu aizsardzības piemērošana – pievienotā vērtība vardarbības ģimenē novēršanai" power.gif - 653 B
 
-  Inger Brit Line un Britta Hanssen "Norvēģijas pieredze: Veiksmes kritērijs vardarbības novēršanai" power.gif - 653 B

- Pille Tsopp Pagan "Igaunijas pieredze: Atbalsts no vardarbības cietušām personām"power.gif - 653 B

- B.Groen "Nīderlandes pieredze: Tiesiskas palīdzības centri ģimenēm" power.gif - 653 B

 

- R.Elbakjans: "Latvijas pieredze: Alternatīva pieeja vardarbības prevencijai"


- J.Broks "Latvijas pieredze: Rehabilitācijas darbs ar riska grupas tēviem" power.gif - 653 B


- K.Lapiņa "Latvijas pieredze: Valsts probācijas dienesta īstenotās sociālās uzvedības korekcijas programmas" power.gif - 653 B

- E.Lipe "Policijas darbinieku aizspriedumi un attieksme pret sievietēm, kuras cietušas no seksuālas vardarbības" power.gif - 653 B