darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kā Jūs rīkojaties gadījumos, kad bērns slikti uzvedas?

Cenšos izprast bērna sliktas uzvedības cēloņus

Uz laiku liedzu datora/telefona lietošanu vai citus izklaides pasākumus

Sarāju, brīdinot par sodu nākamajā reizē

Pakalpojuma sniedzējam ir šādi pienākumi:
  • ne vēlāk kā divu darba dienu laikā no Līguma noslēgšanas un BUP pakalpojuma sniegšanas periodā līdz katra nākamā kalendāra mēneša 5.datumam sagatavot un rakstveidā saskaņot ar Pakalpojuma saņēmēju Pakalpojuma sniegšanas grafiku kārtējam kalendāra mēnesim.
  • ne vēlāk kā līdz katra kalendāra mēneša 30.datumam iesniegt Pašvaldībā atskaiti, kuru abpusēji parakstījuši Pakalpojuma saņēmējs un Pakalpojuma sniedzējs un saskaņojis Pakalpojuma saņēmēja darba devējs, ja Pašvaldība un darba devējs nav vienojušies par citādu ziņu sniegšanu par Pakalpojuma sniedzēja faktiski nostrādāto darba laiku dienās, kad sniegts Pakalpojums.
  • Sniegt Pakalpojumu Pakalpojuma sniegšanas grafikā norādītājā vietā un laikā.
  • Sniegt pakalpojumu kvalitatīvi, atbilstoši Līgumā noteiktajām prasībām.
Par atskaišu iesniegšanu un pakalpojuma apmaksu lūdzu sazināties ar pašvaldību koordinatoriem:
 
Rīgas pašvaldības koordinatora kontaktinformācija:
Iveta Grauduma, Rīgas pilsētas pašvaldības projekta koordinatore
Tālr.: +371 67105626
E-pasts: iveta.grauduma@riga.lv

Valmieras pašvaldības koordinatora kontaktinformācija:
Iveta Kļaviņa, Valmieras pilsētas pašvaldības projekta koordinatore
Tālr.:64207123
E-pasts: Iveta.Klavina@valmiera.lv

Jelgavas pašvaldības koordinatora kontaktinformācija:
Dace Šmita-Stone, Jelgavas pilsētas pašvaldības projekta koordinatore
Tālr.:63048908
E-pasts: Dace.Smita-Stone@soc.jelgava.lv