darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kā Jūs rīkojaties gadījumos, kad bērns slikti uzvedas?

Cenšos izprast bērna sliktas uzvedības cēloņus

Uz laiku liedzu datora/telefona lietošanu vai citus izklaides pasākumus

Sarāju, brīdinot par sodu nākamajā reizē

05.10.2017. Reģionālais seminārs Jelgavā

2017.gada 5.oktobrī Labklājības ministrija projekta „Elastīga bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšana darbiniekiem, kas strādā nestandarta darba laiku" ietvaros rīkoja reģionālo semināru Jelgavā, , kura mērķis bija veicināt informētību par darba un ģimenes līdzsvara politiku un principiem un rosināt paliekošu rīcības maiņu, daloties ar uzņēmumu un iestāžu labās prakses piemēriem, informējot par instrumentiem darba un ģimenes līdzsvara sekmēšanai un iespējamiem atbalsta risinājumiem darbinieku bērnu pieskatīšanai netipiskajā darba laikā.

Semināra dalībnieki tika iepazīstināti ar sākotnējiem projekta rezultātiem, kā arī ar instrumentiem darba un ģimenes līdzsvara sekmēšanai un risinājumiem darbinieku bērnu pieskatīšanai. Seminārā ar klātesošiem notika diskusija par problēmām, kas ir saistītas ar darba un ģimenes dzīves saskaņošanu, kā arī par projekta aktivitāšu turpmāko īstenošanu un iespējamiem uzlabojumiem.

Semināra darba kārtība:

1. Projekta progress un nākotnes izaicinājumi, Iveta Baltiņa, projekta "Elastīgs bērnu uzraudzības pakalpojums darbiniekiem ar nestandarta darba laiku" vadītāja, Labklājības ministrija. 

2. Projekta īstenošana Jelgavā, Dace Šmita-Stone, JSLP projektu vadītāja, projekta "Elastīgs bērnu uzraudzības pakalpojums darbiniekiem ar nestandarta darba laiku" Jelgavas pašvaldības projekta koordinatore.

3. AirBaltic - uzņēmuma stāsts, Undīne Ābele, AirBaltic Corporation HR biznesa partneris.

4. Harmonija starp darbu un ģimeni, Laura Pļavniece, Bite Latvija Klimata kontroles menedžere.

5. Pet Baltija - uzņēmuma stāsts, Agnese Brahmane, Pet Baltija biroja vadītāja.

6. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta dalība projektā, Dmitrijs Dorožko, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāvis.

7. Pirmsskolas izglītības un aukļu pakalpojuma pieejamības nodrošināšana Ķekavas novadā, Vera Kļaviņa, Vita Andžejevska, Iveta Skodžus, Ķekavas novada pašvaldība.

8. Darba un ģimenes dzīves saskaņošana, Ingrīda Libora, TNS klientu vadītāja

9. Pētījuma sākotnējie rezultāti, Māris Brants, SIA Projektu un kvalitātes vadība

Projekts ir pirmais Baltijas valstīs īstenotais projekts darba un ģimenes dzīves saskaņošanai praksē, izmantojot subsidētus bērnu aprūpes pakalpojumus. Projekts ir līdzfinansēts Eiropas Savienības Nodarbinātības un sociālās inovācijas programmas (EaSI PROGRESS) 2014.-2020.gadam ietvaros. Tā mērķis ir attīstīt elastīgu bērnu aprūpes pakalpojumu vecākiem, kas strādā nestandarta darba laiku, izveidojot ilgtermiņa modeli šo pakalpojumu subsidēšanai un veicinot vecāku nodarbinātību un darba un ģimenes dzīves saskaņošanu.

 

28.09.2017. Reģionālais seminārs Valmierā

2017.gada 28.septembrī no plkst.13.00 līdz plkst.16.30 Labklājības ministrija (LM) sadarbībā ar Rīgas domi un Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūtu rīkoja reģionālo semināru par projekta „Elastīga bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšana darbiniekiem, kas strādā nestandarta darba laiku" sākotnējiem rezultātiem un elastīga bērnu pieskatīšanas pakalpojuma nestandarta darba laikā ilgtspēju.

Seminārā piedalījās Valmieras pilsētas un citu Latvijas pilsētu uzņēmumu pārstāvji, Valmieras pilsētas pašvaldības pārstāvji un bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēji.

Seminārā projekta īstenošanā iesaistītie uzņēmumi A/S Valmieras stikla šķiedra un SIA Latvijas Mobilais Telefons dalījās pieredzē par savu līdzšinējo iesaisti projektā kā arī pozitīvajiem ieguvumiem, ko tas rada uzņēmumam. Savukārt Wunder Latvia un Bite Latvija iepazīstināja ar uzņēmumu īstenoto praksi darba un ģimenes līdzsvaram. Ar prezentācijām uzstājās LM, Valmieras pašvaldības, Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta, Latvijas sociālās uzņēmējdarbības asociācijas un SIA Projektu un kvalitātes vadība pārstāvji.

Semināra darba kārtība:

Seminārā klātesošie tika iepazīstināti ar ekspertu viedokļiem par attīstības tendencēm un uzņēmumu izmantotajām praksēm darba un ģimenes līdzsvara sekmēšanai. Interesenti tika iepazīstināti ar iespējām iegūt Ģimenei draudzīga komersanta statusu. Vienlaikus dalībnieki uzzināja par iespējām elastīgus bērnu pieskatīšanas pakalpojumus attīstīt kā sociālo uzņēmējdarbību.

1.  Projekta progress un nākotnes izaicinājumi, Iveta Baltiņa, projekta "Elastīgs bērnu uzraudzības pakalpojums darbiniekiem ar nestandarta darba laiku" vadītāja, Labklājības ministrija.     

2. Pašvaldības ieguvumi no dalības projektā, Iveta Kļaviņa, Valmieras izglītības pārvaldes speciāliste, projekta "Elastīgs bērnu uzraudzības pakalpojums darbiniekiem ar nestandarta darba laiku" Valmieras pašvaldības projekta koordinatore.

3. Dalība projektā „Darba un ģimenes līdzsvars", Egita Petrova, A/S Valmieras stikla šķiedra pārstāvis.

4. WUNDER - par laimīgiem darbiniekiem, Ilze Zariņa, Wunder Latvia pārstāvis.

5. Harmonija starp darbu un ģimeni, Laura Pļavniece, Bite Latvija Klimata kontroles menedžere. 

6. Rūpes par darbiniekiem LMT, Santa Ozoliņa, LMT personāla speciāliste. 

7. Ģimenei draudzīga komersanta statuss – iespējas to saņemt un ieguvumi uzņēmumiem, Dace Helmane, Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta vadītāja.

8. Sociālā uzņēmējdarbība: iespēja bērnu uzraudzības pakalpojumu nodrošināšanai, Madara Ūlande, Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija.

9. Pētījuma sākotnējie rezultāti, Ilze Mileiko, SIA Projektu un kvalitātes vadība. 

Seminārā ar klātesošiem tika apspriestas vairākas ar bērnu aprūpes nodrošināšanu saistītas problēmas:

  • darba un ģimenes dzīves saskaņošanas stratēģijas un risinājumi Latvijas uzņēmumos
  • uzņēmumu ieguvumi projektā
  • izaicinājumi, ar kuriem uzņēmumi saskārušies projekta īstenošanas laikā
  • iespējamie risinājumi, lai atbalstītu vecākus ar maziem bērniem, kas ir jāstrādā vakaros, naktīs un brīvdienās
  • elastīga bērnu pieskatīšanas pakalpojuma nestandarta darba laikā ilgtspēja u.c.

Projekts ir pirmais Baltijas valstīs īstenotais projekts darba un ģimenes dzīves saskaņošanai praksē, izmantojot subsidētus bērnu aprūpes pakalpojumus. Projekts ir līdzfinansēts Eiropas Savienības Nodarbinātības un sociālās inovācijas programmas (EaSI PROGRESS) 2014.-2020.gadam ietvaros. Tā mērķis ir attīstīt elastīgu bērnu aprūpes pakalpojumu vecākiem, kas strādā nestandarta darba laiku, izveidojot ilgtermiņa modeli šo pakalpojumu subsidēšanai un veicinot vecāku nodarbinātību un darba un ģimenes dzīves saskaņošanu.  

 

2017.gada 19.septembrī tika izsludināts iepirkums Nr.LRLM2017/28-3-12/27TP ''Sabiedrības informēšanas kampaņas par projekta ''Elastīga bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšana darbiniekiem, kas strādā nestandarta darba laiku'' rezultātiem''.

Sabiedrības informēšanas kampaņas mērķis ir veicināt mērķauditorijas informētību un rosināt paliekošu rīcības maiņu mērķa grupās, izmantojot komunikācijas instrumentus un sabiedriskas iniciatīvas.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2017.gada 9.oktobra plkst.10:00

Nolikums apskatāms šeit.word.gif - 648 B

2017.gada rudenī tiek plānoti reģionālie semināri, kuru ietvaros dalībnieki tiks iepazīstināti ar uzņēmumu labajām praksēm un pieredzi projektā, kā arī tiks diskutēts par risinājumiem pakalpojuma turpināšanai pēc projekta beigām.
Reģionālais seminārs Valmierā notiks 2017.gada 28.septembrī viesnīcā "Wolmar", Jelgavā 2017.gada 5.oktobrī Jelgavas pilsētas pašvaldības pieaugušo izglītības iestādē "Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs" .
Detalizēta darba kārtība un iespēja pieteikties semināriem būs pieejama tuvākajā laikā.

Viena no projektā paredzētajām aktivitātēm ir informēšana par projekta rezultātiem. Izpildītājs tiks izvēlēts publiskā iepirkuma procedūras rezultātā. Šobrīd LM strādā pie iepirkuma dokumentācijas, lai septembra mēnesī varētu izsludināt pretendentu pieteikšanos.

Līgumu slēgšana projektā ir noslēgusies. Notiek aktīva līgumu ieviešanas fāze.
Kopā pēc IV iepirkuma tika noslēgti 102 līgumi - 95 līgumi Rīgā, 3 Jelgavā un 4 Valmierā.

Rīgas, Jelgavas un Valmieras pašvaldībās aktīvi notiek līgumu slēgšanas process par elastīgu bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšanu vecākiem, kuri strādā nestandarta darba laiku un kuriem ir bērni vecumā līdz septiņiem gadiem. Līgumu slēgšana par elastīga bērnu uzraudzības pakalpojuma sniegšanu turpināsies līdz 2017.gada 30.aprīlim.

2017.gada 20.aprīlī notika kārtējā projekta Uzraudzības komitejas sēde, kurā tika apstiprināts pārskats par projekta izpildes progresu līdz 2016.gada 31.decembrim pdf.gif - 641 B

Projekta uzraudzības komiteja vienojās, ka 2017.gadā galvenais uzsvars tiks likts uz šādu aktivitāšu īstenošanu:

1) līgumu slēgšana un administrēšana ar BUP sniedzējiem par elastīga bērnu aprūpes pakalpojuma nodrošināšanu vecākiem, kuriem nestandarta darba laiks un kuriem ir bērni vecumā līdz 7 gadiem;

2) Kvalitātes vadītāja pakalpojumu nodrošināšana, lai pārliecinātos par Pakalpojuma atbilstību un Projekta iekšējās kontroles sistēmu;

3) pētījuma “Elastīga bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšana darbiniekiem, kas strādā nestandarta darba laiku” īstenošana, lai sniegtu eksperimentālās intervences (datu ieguve un analīze) un elastīga bērnu aprūpes pakalpojuma nodrošināšanas ilgtspējas novērtējumu un izvirzītu priekšlikumus, kas būtu reāli pielietojami un īstenojami esošajā politiskajā, institucionālajā, finansiālajā un tiesiskajā ietvarā, un balstītos uz eksperimenta un pilotprojekta secinājumiem;

4) sabiedrisko attiecību un sociālās reklāmas kampaņas īstenošana par projekta rezultātiem, uzņēmumu labām praksēm un darba un ģimenes dzīves saskaņošanas problemātiku;

5) projekta rezultātu iekļaušana Ilgtspējas indeksā un Ģimenei draudzīga komersanta statusā un InCSR ekspertu konsultāciju sniegšana uzņēmumiem cilvēkresursu, darba procesa organizācijas un optimizācijas jautājumos.