darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Direktīvas projekts 1pdf.gif - 641 B

Direktīvas projekts 2pdf.gif - 641 B

Jautājums

Kā Jūs rīkojaties gadījumos, kad bērns slikti uzvedas?

Cenšos izprast bērna sliktas uzvedības cēloņus

Uz laiku liedzu datora/telefona lietošanu vai citus izklaides pasākumus

Sarāju, brīdinot par sodu nākamajā reizē

Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts, ar ko groza Direktīvu 2004/37/EK par darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas saistīts ar kancerogēnu vai mutagēnu iedarbību darbā

2017.gada 10.janvārī Eiropas Komisija publicēja otro Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projektu, ar ko groza Direktīvu 2004/37/EK par darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas saistīts ar kancerogēnu vai mutagēnu iedarbību darbā (turpmāk – direktīvas projekts). Iepriekš Komisija 2016.gada 13.maijā jau bija publicējusi pirmo direktīvas projektu, pārskatot vai nosakot robežvērtības 13 ķīmiskajām vielām.

Direktīvas projekta mērķis ir uzlabot darba ņēmēju veselības aizsardzību, samazinot kancerogēno vielu iedarbību darbavietā, palielināt Eiropas Savienības (turpmāk – ES) tiesību aktu efektivitāti šajā jomā un nodrošināt lielāku skaidrību un vienlīdzīgākus konkurences apstākļus. Publicējot šos direktīvu projektus, Eiropas Komisija īsteno apņemšanos uzlabot ES ietvara darba ņēmēju aizsardzības jomā lietderību un efektivitāti. Turklāt Eiropas Komisija ir iecerējusi turpināt veikt plašākus ietekmes novērtējumus, lai ierosinātu pārskatīt arī citu kancerogēno vielu robežvērtības.

Direktīvas projektā tiek uzsvērts, ka vēzis ir galvenais ar darbu saistītu nāves gadījumu cēlonis ES. Katru gadu 53% ar arodu saistītu nāves gadījumu tiek saistīti uz vēzi, salīdzinot ar 28%, kas ir saistīti ar asinsrites sistēmas slimībām, un 6% attiecībā uz elpošanas ceļu slimībām. Tāpēc Eiropas Komisija ietekmes novērtējumā norāda, ka līdz 2069.gadam direktīvas izmaiņas izglābs aptuveni 100 000 dzīvību.

Pamatojoties uz pieejamo informāciju, tostarp zinātniskajiem un tehniskajiem datiem, ar direktīvas projektu paredzēts:

-        direktīvas 2004/37/EK I pielikumā iekļaut darbu, kas saistīts ar tādu eļļu iedarbību, kuras iepriekš lietotas iekšdedzes dzinēja kustīgo daļu eļļošanai un dzesēšanai, un direktīvas III pielikuma B daļā iekļaut atbilstošu piebildi par to  iedarbību caur ādu;

-        direktīvas 2004/37/EK III pielikumā noteikt robežvērtības ar piebildi par iedarbību caur ādu 5 kancerogēnām vielām (trihloretilēns, 4,4'-metilēndianilīns, epihlorhidrīns, etilēndibromīds, etilēndihlorīds), kā arī iekļaut piebildi par iedarbību caur ādu 2 kancerogēnām vielām neatkarīgi no robežvērtībām (benz[a]pirēnu saturoši policiklisko aromātisko ogļūdeņražu maisījumi un eļļas, kas iepriekš lietotas iekšdedzes dzinēja kustīgo daļu eļļošanai un dzesēšanai).

Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts, ar ko groza Direktīvu 2004/37/EK par darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas saistīts ar kancerogēnu vai mutagēnu iedarbību darbāpdf.gif - 641 B

 

 

Kontaktpersona:
Darba attiecību un darba aizsardzības politikas departamenta vecākā eksperte Jolanta Geduša (tālr.67021526, e-pasts: Jolanta.Gedusa@lm.gov.lv)