darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kā Jūs rīkojaties gadījumos, kad bērns slikti uzvedas?

Cenšos izprast bērna sliktas uzvedības cēloņus

Uz laiku liedzu datora/telefona lietošanu vai citus izklaides pasākumus

Sarāju, brīdinot par sodu nākamajā reizē

pilnais_ansamblis.jpg - 158.08 KB

2017. gada 26. janvārī Sociālās iekļaušanas politikas koordinācijas komitejai tika prezentēta aktuālā informācija par ikgadējo nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanas rīcībpolitikas izvērtējumu, jaunas metodoloģijas izstrādi iztikas minimuma patēriņa preču un pakalpojumu groza noteikšanai un tās aprobācija (izmēģinājumprojekti), kā arī tika saskaņota zinātniskā pētījuma par sociālās atstumtības riskam pakļauto bezdarbnieku iespējām iekļauties darba tirgū iecere, lai varētu turpināt pārrunas ar Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizāciju (OECD).

2017. gada 26. janvāra prezentācijapdf.gif - 641 B