darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kā Jūs rīkojaties gadījumos, kad bērns slikti uzvedas?

Cenšos izprast bērna sliktas uzvedības cēloņus

Uz laiku liedzu datora/telefona lietošanu vai citus izklaides pasākumus

Sarāju, brīdinot par sodu nākamajā reizē

lm_esf_ansambis_prop.png - 155.05 KB

 

Vai biedrībām un nodibinājumiem būs jāpāriet uz SIA juridisko formu?

12.10.2017. LR Saeimā pieņemts Sociālās uzņēmējdarbības likums, kas paredz, ka sociālā uzņēmuma statusu Latvijā varēs iegūt komersants - sabiedrība ar ierobežotu atbildību (likums stāsies spēkā no 2018. gada 1. aprīļa). Līdz ar to, biedrības un nodibinājumi, kas projekta ietvaros līdz 2018. gada 1. aprīlim, būs noslēguši līgumu ar AS "Attīstības finanšu institūcija Altum" par finanšu atbalsta saņemšanu, līguma darbības laikā, varēs turpināt darboties esošajā biedrības un nodibinājuma juridiskajā formā. Atkārtotai pretendēšanai finanšu atbalsta saņemšanai projekta ietvaros no 2018. gada 1. aprīļa, biedrībai un nodibinājumam būs jādibina komersants, saskaņā ar jauno likumu.

Cik ilgu laiku aizņems viss reģistrēšanās un granta piešķiršanas process?

Viena mēneša laikā pēc visu izvērtēšanai nepieciešamo dokumentu iesniegšanas, LM tiks pieņemts lēmums par pretendenta atzīšanu par pasākuma dalībnieku, un tas tiks reģistrēts Pasākuma dalībnieku reģistrā. Ierakstīšana Pasākuma dalībnieku reģistrā ļaus pasākuma dalībniekam pretendēt uz finansiālo atbalstu granta veidā, par ko lēmumu pieņems AS "Attīstības finanšu institūcija Altum". Savukārt ALTUM izskatīs pretendenta konkrētā projekta, kura realizēšanai ir iecerēts saņemt finansējuma grantu, dokumentāciju. Pretendenta dokumenti (biznesa plāns, naudas plūsmas pārskats u.c.) tiks izvērtēti un lēmums par granta piešķiršanu tiks pieņemts viena mēneša laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu iesniegšanas.

Kāpēc biedrība un nodibinājums nevar saglabāt savu statusu, bet tam jādibina komersants?

Ja biedrība vai nodibinājums tiks atzīts par pasākuma dalībnieku, un saņems finanšu atbalstu pasākuma ietvaros, kā arī biedrības vai nodibinājuma ieņēmumi (dalības laikā) no saimnieciskās darbības nepārsniegs 50% no kopējiem pārskata gada ieņēmumiem (kopējā apgrozījuma), tad biedrībai vai nodibinājumam pasākuma laikā nebūs jādibina komersants.
Ja biedrībai vai nodibinājumam, iesniedzot pieteikumu dalībai pasākumā, ieņēmumi no saimnieciskās darbības pārsniegs 50%, tad biedrība vai nodibinājums netiks reģistrēts LM Pasākuma dalībnieku reģistrā. Šajā gadījumā biedrība vai nodibinājums likumdošanā noteiktā kārtībā Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā var dibināt jaunu komersantu - SIA. Biedrība vai nodibinājums, kļūstot par sabiedrības ar ierobežotu atbildību īpašnieku, var atkārtoti pieteikties dalībai pasākumā.
Ja biedrība vai nodibinājums jau ir reģistrēts LM Pasākuma dalībnieku reģistrā un projektā dalības laikā ieņēmumi no saimnieciskās darbības pārsniedz 50%, tad biedrība vai nodibinājums var doties uz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru un dibināt jaunu komersantu - SIA. Biedrība vai nodibinājums kļūs par SIA, šādā gadījumā biedrībai vai nodibinājumam ir jāsniedz informācija LM un jāveic izmaiņas Pasākuma dalībnieku reģistrā.
Ja biedrības vai nodibinājuma ieņēmumi no saimnieciskās darbības pārsniegs 50% no kopējiem pārskata gada ieņēmumiem (kopējā apgrozījuma), tā dalība pasākumā tiks pārtraukta, un tam ir pienākums atmaksāt visu pasākuma ietvaros saņemto finanšu atbalstu. Tādā gadījumā tiek izdarīta atzīme LM Pasākuma dalībnieku reģistrā.
2017. gada 12. oktobrī Latvijas Republikas Saeimā pieņemts Sociālās uzņēmējdarbības likums, kas paredz, ka sociālā uzņēmuma statusu Latvijā varēs iegūt komersants (likums stāsies spēkā no 2018. gada 1. aprīļa). Līdz ar to, biedrības un nodibinājumi, kas projekta ietvaros līdz 2018. gada 1. aprīlim, būs noslēguši līgumu ar AS "Attīstības finanšu institūcija Altum" par finanšu atbalsta saņemšanu, līguma darbības laikā, varēs turpināt darboties esošajā biedrības un nodibinājuma juridiskajā formā (līguma darbības laikā). Atkārtotai pretendēšanai finanšu atbalsta saņemšanai projekta ietvaros no 2018. gada 1. aprīļa, biedrībai un nodibinājumam būs jādibina komersants, saskaņā ar jauno likumu.

Svarīgi! Likums attieksies tikai uz tām biedrībām un nodibinājumiem, kas izvēlēsies sociālās uzņēmējdarbības juridisko formu, saskaņā ar jauno likumu.

 

 

Svarīgi! Sniegtajām atbildēm ir informējošs raksturs.