Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

lm_esf_ansambis_prop.png - 155.05 KB

Ja biedrības vai nodibinājuma saimnieciskā darbība ir neliela, vai pie kritērija “algoti darbinieki” pats vadītājs var būt viens darbinieks?
Jā, ja vadītājam ir darba līgums.
 
Vai diviem algotiem darbiniekiem tiek akceptēta daļlaika noslodze, un vai tiem jābūt nodarbinātiem pieteikuma iesniegšanas dienā?

Jā, ir pieļaujama daļlaika noslodze.
Komersants, kurš pieteikuma iesniegšanas dienā ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā mazāk nekā 12 mēnešus un uz darba līguma pamata nodarbina vismaz vienu darbinieku, vai, ja tas ir reģistrēts LR Uzņēmumu reģistrā vairāk nekā 12 mēnešus, tad iepriekšējā kalendārā gada laikā nodarbinājis un tekošajā gadā nodarbina vismaz divus darbiniekus, pamatojoties uz darba līgumu.
Biedrība vai nodibinājums, kurš pieteikuma iesniegšanas dienā ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā mazāk nekā 12 mēnešus un uz darba līguma pamata nodarbina vismaz vienu darbinieku vai, ja tas ir reģistrēts LR Uzņēmumu reģistrā vairāk nekā 12 mēnešus, tad iepriekšējā kalendārā gada laikā nodarbinājis, vai pieteikuma iesniegšanas dienā pēdējos trīs mēnešus nodarbina, uz darba līguma pamata vismaz divus darbiniekus, vai pēdējo divu kalendāro gadu laikā ir nodarbinājis uz darba līguma pamata vismaz vienu bezdarbnieku Nodarbinātības valsts aģentūras aktīvo nodarbinātības pasākumu “Pasākumi noteiktām personu grupām”, “Pirmā darba pieredze jaunietim” vai “Apmācība pie darba devēja” ietvaros.

Kur meklēt darbiniekus darba integrācijas uzņēmumampdf.gif - 641 B (DIU)?

Ja pasākuma dalībnieks plāno nodarbināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku, tas vēršas Nodarbinātības valsts aģentūras (turpmāk – NVA) filiālē:


- NVA filiāles darbinieks organizē pasākuma dalībniekam piemērota pretendenta atlasi;

- vai pasākuma dalībnieks informē NVA par bezdarbnieku, kuru vēlas nodarbināt, pārliecinās, ka bezdarbnieks atbilst mērķa grupai

Nodarbinātības valsts aģentūras filiāļu kontaktinformācija un adreses

Svarīgi! Informācija attiecas tikai uz komersantu, biedrību vai nodibinājumu, kas ar Labklājības ministrijas lēmumu tiks atzīts par pasākuma dalībnieku.

Ja pasākuma dalībnieks plāno nodarbināt personu ar invaliditāti vai personu ar garīgā rakstura traucējumiem, tas ir tiesīgs vērsties kādā no nevalstiskajām organizācijām ar lūgumu informēt par personām, kuras var iesaistīt pasākumā; vai informē personu, kuru vēlas nodarbināt, pārliecinās, ka persona atbilst mērķa grupai.

Svarīgi! Par mērķa grupas iesaisti pasākumā ir atbildīgs pasākuma dalībnieks.

Ja pasākuma dalībnieks plāno nodarbināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku, tas vēršas Nodarbinātības valsts aģentūras (turpmāk – NVA) filiālē:
- NVA filiāles darbinieks organizē pasākuma dalībniekam piemērota pretendenta atlasi;
- vai pasākuma dalībnieks informē NVA par bezdarbnieku, kuru vēlas nodarbināt, pārliecinās, ka bezdarbnieks atbilst mērķa grupai