darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kā Jūs rīkojaties gadījumos, kad bērns slikti uzvedas?

Cenšos izprast bērna sliktas uzvedības cēloņus

Uz laiku liedzu datora/telefona lietošanu vai citus izklaides pasākumus

Sarāju, brīdinot par sodu nākamajā reizē

Maija sanāksmju darba kārtība

 

5.maijs

  • Padomes secinājumu projekts par stratēģijām, lai darbs atmaksātos

- sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga

 

10.maijs

  • Eiropas Komisijas paziņojums par Eiropas Sociālo tiesību pīlāra izveidi
  • Padomes secinājumu projekts par Eiropas Revīzijas palātas Īpašo ziņojumu Nr.5/2017 : Jauniešu bezdarbs – vai ES politikas ir sniegušas rezultātu? Jauniešu garantijas un Jauniešu nodarbinātības iniciatīvas izvērtējums”

- sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga

 

15.-16.maijs

  • Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts par dalībvalstu likumu, noteikumu un administratīvo pasākumu tuvināšanu attiecībā uz preču un pakalpojumu pieejamības prasībām

- sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Vivita Bērziņa

 

17.maijs

  • Padomes secinājumu projekts par stratēģijām, lai darbs atmaksātos

- sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga

 

22.maijs

  • Padomes direktīvas projekts par vienlīdzīgas attieksmes principa īstenošanu neatkarīgi no reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, vecuma vai seksuālās orientācijas

- sanāksmē piedalījās Kultūras ministrijas nozares padomniece Zane Vāgnere un Labklājības ministrijas nozares padomniece Vivita Bērziņa

 

23.maijs

  • Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes 1996.gada 16.decembra Direktīvu 96/71/EK par darba ņēmēju norīkošanu darbā pakalpojumu sniegšanas jomā

- sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Vivita Bērziņa

 

24.maijs

  • Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas projekts, ar kuru groza Regulu (EK) Nr.883/2004 par sociālās drošības sistēmu koordinēšanu un Regulu (EK) Nr.987/2009, ar ko nosaka īstenošanas kārtību Regulai (EK) Nr.883/2004

- sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga un Sociālās apdrošināšanas departamenta vecākā eksperte Daina Fromholde

 

30.maijs

  • Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas projekts, ar kuru groza Regulu (EK) Nr.883/2004 par sociālās drošības sistēmu koordinēšanu un Regulu (EK) Nr.987/2009, ar ko nosaka īstenošanas kārtību Regulai (EK) Nr.883/2004

- sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga un Sociālās apdrošināšanas departamenta vecākā eksperte Daina Fromholde