Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Kur meklēt darbiniekus darba integrācijas uzņēmumampdf.gif - 641 B (DIU)?

Ja pasākuma dalībnieks plāno nodarbināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku, tas vēršas Nodarbinātības valsts aģentūras (turpmāk – NVA) filiālē:

  • NVA filiāles darbinieks organizē pasākuma dalībniekam piemērota pretendenta atlasi;
  • vai pasākuma dalībnieks informē NVA par bezdarbnieku, kuru vēlas nodarbināt, pārliecinās, ka bezdarbnieks atbilst mērķa grupai.
Nodarbinātības valsts aģentūras filiāļu kontaktinformācija un adreses

Svarīgi! Informācija attiecas tikai uz komersantu, biedrību vai nodibinājumu, kas ar Labklājības ministrijas lēmumu tiks atzīts par pasākuma dalībnieku.

Ja pasākuma dalībnieks plāno nodarbināt personu ar invaliditāti vai personu ar garīgā rakstura traucējumiem, tas ir tiesīgs vērsties kādā no nevalstiskajām organizācijām ar lūgumu informēt par personām, kuras var iesaistīt pasākumā; vai informē personu, kuru vēlas nodarbināt, pārliecinās, ka persona atbilst mērķa grupai.

Svarīgi! Par mērķa grupas iesaisti pasākumā ir atbildīgs pasākuma dalībnieks.