darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kā Jūs rīkojaties gadījumos, kad bērns slikti uzvedas?

Cenšos izprast bērna sliktas uzvedības cēloņus

Uz laiku liedzu datora/telefona lietošanu vai citus izklaides pasākumus

Sarāju, brīdinot par sodu nākamajā reizē

Projekta koordinators ir Labklājības ministrija.

Viola Korpa
Projekta vadītāja
E-pasts: Viola.Korpa@lm.gov.lv
Tel. 67021690

lm_logo.png - 27.88 KB 

Projekts tiek īstenots ciešā sadarbībā ar krīžu un konsultāciju centru "Skalbes" un biedrību "Streetbasket", kas plašāk pazīstama kā Ghetto games.

Biedrība "Streetbasket" (https://www.ghetto.lv/) projekta ietvaros īsteno sociālo normu mārketinga kampaņu jauniešu vidū, akcentējot prevences lomu un nozīmi vardarbības pret sievietēm izskaušanā. 

Sanda Brūna
Projekta koordinatore
E-pasts: sanda.bruna@gmail.com
Tel. 29837235

Biedrība "Skalbes" (http://www.skalbes.lv/) projekta ietvaros īsteno aktivitātes, lai veicinātu atbalsta pieejamību vardarbībā cietušajiem. 

Zane Avotiņa
Projekta koordinatore
E-pasts: zane.avotina@gmail.com

 ghetto_logo.png - 10.88 KB

skalbes_logo.png - 21.24 KB 

Projekta asociētie partneri ir Izglītības un zinātnes ministrija (http://www.izm.gov.lv/lv/), kuras pārziņā ir jauniešu politikas veidošana Latvijā, un Juridiskās palīdzības administrācija (http://jpa.gov.lv/ ), kuras pārraudzībā ir bezmaksas informatīvais atbalsta tālrunis noziegumos cietušajiem 116006 "Palīdzības dienests noziegumu upuriem", kura darbību nodrošina biedrība "Skalbes".

 izm_logo.png - 21.76 KB

jpa_logo.png - 19.28 KB