Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

2017.gada 11.maijā Labklājības ministrijā notika domnīca par projekta "Elastīga bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšana darbiniekiem, kas strādā nestandarta darba laiku" ilgtspējas risinājumiem.

Diskusijas mērķis: identificēt iespējamos risinājumus, kurus varētu piedāvāt diskusijai sabiedrībai un sociālajiem partneriem par risinājumiem bērnu pieskatīšanai nestandarta darba laikā pēc projekta beigām.

Diskusiju laikā tika izskatīti un "notestēti" vairāki projekta turpmākās darbības modeļi vai alternatīvas, kā, piemēram, valsts budžeta/darba devēju/pašvaldības un darba ņēmēja līdzfinansēti kuponi, pirmsskolas izglītības iestāžu darba laika pagarināšana, diennakts PII izveide PPP ietvaros, darba devējs pērc aukļu pakalpojumus u.c.

Kopsavilkums un galvenie secinājumi

Diskusijas dalībnieki vienojās, ka par identificētajiem risinājumiem ir jāturpina diskutēt ar darba devējiem un sociālajiem partneriem, tuvāk projekta noslēgumam atgriežoties pie praktiskiem ieviešanas mehānismiem.