Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Vienošanās par pilnvarojumu supervīzijas pakalpojuma sniedzēju izvēlei (versija 1, 31012018)word.gif - 648 B 

Protokols par pieņemto lēmumu supervīzijas pakalpojuma līguma noslēgšanai (versija 1, 31012018)word.gif - 648 B 

Supervīzijas pakalpojuma sniedzēja izvēles veicēja apliecinājums (versija 1, 22022018)word.gif - 648 B  

Līgums (versija 2, 26022018)word.gif - 648 B