darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kā Jūs rīkojaties gadījumos, kad bērns slikti uzvedas?

Cenšos izprast bērna sliktas uzvedības cēloņus

Uz laiku liedzu datora/telefona lietošanu vai citus izklaides pasākumus

Sarāju, brīdinot par sodu nākamajā reizē

Infolapa: Supervīzijas pakalpojuma sniedzēja izvēlepdf.gif - 641 B

Infolapa: Pārskata iesniegšana pdf.gif - 641 B

supervīzijas pakalpojuma sniedzēju saraksts (versija 1,31032017)excels.gif - 643 B

Informatīvs materiāls par saraksta lietošanu (versija 1,31032017)
word.gif - 648 B

Vienošanās par pilnvarojumu supervīzijas pakalpojuma sniedzēju izvēlei
 (versija 1,31032017)word.gif - 648 B 

Aicinājums sniegt piedāvājumu supervīzijas pakalpojuma nodrošināšanai (versija 1,31032017)
word.gif - 648 B

Piedāvājums supervīzijas pakalpojuma sniegšanai (versija 1,31032017)
word.gif - 648 B

Protokols par pieņemto lēmumu supervīzijas pakalpojuma līguma noslēgšanai (versija 2, 18042017) 
word.gif - 648 B

Līgums (versija 1,31032017)word.gif - 648 B