Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Ziņojums par fokusgrupas interviju rezultātiem ar cietušajām no vardarbības pdf.gif - 641 B

A report on the results of the focus group interviews conducted with victims of violencepdf.gif - 641 B 

(Ziņojuma par fokusgrupu interviju rezultātiem ar cietušajām no vardarbības tulkojums angļu valodā)

Informatīvais materiāls no vardarbības cietušām sievietēm pdf.gif - 641 B

Informatīvais materiāls cietušo līdzcilvēkiem pdf.gif - 641 B

Risku izvērtējuma veidlapapdf.gif - 641 B

Risku novērtēšanas instrumenta (risku izvērtējuma veidlapas) izmantošanas vadlīnijaspdf.gif - 641 B

Projekta „Soli tuvāk: Kopienas vienotā atbilde uz vardarbības pret sievietēm gadījumiem" pirmā posma izvērtējuma ziņojums, 2017.gada decembrispdf.gif - 641 B

VIDEO: M.Oktoberas (Somija) prezentācija (video) par MARAC modeļa darbību Somijā (Tukums, 19.10.2017.)