darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kā Jūs rīkojaties gadījumos, kad bērns slikti uzvedas?

Cenšos izprast bērna sliktas uzvedības cēloņus

Uz laiku liedzu datora/telefona lietošanu vai citus izklaides pasākumus

Sarāju, brīdinot par sodu nākamajā reizē

Starpsektorālās sadarbības stiprināšana vardarbības prevencijai 

Projekta īstenotājs: Labklājības ministrija.

Projekta partneris: Ziemeļu Ministru padome

Projekta ilgums: 2005.g. augusts - 2006.g. marts.

Projekta galvenais mērķis:   

Veicināt sadarbību starp dažādu jomu speciālistiem, kuriem ir liela loma vardarbības mazināšanā - sociālajiem darbiniekiem, veselības aprūpes speciālistiem, tiesnešiem, policistiem, bērnu tiesību aizsardzības inspektoriem, prokuroriem un citiem.

Projekta uzdevumi:

  • Paaugstināt speciālistu izpratni par vardarbības cēloņiem, īpaši vardarbību ģimenē;
  • Veicināt cieņas pilnu attieksmi un mazināt tradicionālos aizspriedumus pret vardarbības upuriem;
  • Diskutēt par galvenajām problēmām, kas saistītas ar vardarbību ģimenē;
  • Iepazīstināt dalībniekus ar visu vardarbības novēršanā iesaistīto pušu rīcību un iespējamo ieguldījumu šādu situāciju risināšanā, izveidojot noturīgu savstarpēju sadarbību.

Projekta aktivitātes:

Projekta ietvaros paredzētas 2 apaļā galda diskusijas un 8 vienas dienas semināri dažādās Latvijas pilsētās. Semināros tiks aicināti piedalīties aptuveni 150 dažādu jomu speciālisti, kuru ikdienas darbs ir saistīts ar palīdzības sniegšanu cilvēkiem, kas cietuši no vardarbības ģimenē.

Kontaktinformācija

Projekta koordinatore

Elīna Celmiņa

LM Dzimumu līdztiesības nodaļas vadītājas vietniece

Tel.:      (+371) 7021684

Fakss:   (+371) 7021691

E-pasts: elina.celmina@lm.gov.lv

Adrese: Skolas iela 28

Rīga, LV-1331