darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KBsocialo_pakalpojumu_sniedzeju_registrs.png - 5.98 KBlatvija_100_logo.png - 10.36 KB

balsosanas-baneris-epastam_png.png - 82.52 KB 

strukturfondi.jpg - 22.31 KB 

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kā Jūs rīkojaties gadījumos, kad bērns slikti uzvedas?

Cenšos izprast bērna sliktas uzvedības cēloņus

Uz laiku liedzu datora/telefona lietošanu vai citus izklaides pasākumus

Sarāju, brīdinot par sodu nākamajā reizē

Sievietes biznesā un lauksaimniecībā 

Projekts: "Sievietes biznesā un lauksaimniecībā"

Projekta vadītājs: Norvēģija

Projekta partneri: Zviedrija, Islande, Grieķija, Latvija

Projekta ilgums: 2003.g.novembris - 2005.g. janvāris

Projekta mērķis: Veicināt sieviešu aktīvāku iesaistīšanos biznesā un lauksaimniecībā

Projekta uzdevumi:

Projekta uzdevums ir izpētīt:

 • kādā veidā sievietes realizē sevi uzņēmējdarbībā un kā izpaužas viņu aktivitātes - viņas ir vadītājas, līderes, vai darbojas uzņēmuma padomē;
 • kādas ir raksturīgākās sieviešu uzņēmējdarbības formas;
 • ar kādiem šķēršļiem sastopas sievietes uzņēmējas un sievietes, kuras vēlas uzsākt uzņēmējdarbību;
 • kāda ir sieviešu motivācija uzsākt biznesu.

Projekta aktivitātes:  

Starptautiskā līmenī

 • Datu apkopojums par situāciju privātajā biznesā un lauksaimniecībā, ņemot vērā dzimumu aspektu;
 • Saskaņā ar iepriekšnoteiktiem salīdzināmiem kritērijiem, katra valsts nacionālā līmenī apkopo informāciju par sieviešu situāciju biznesā un lauksaimniecībā;
 • Gala ziņojuma izstrāde Eiropas līmenī, kurā tiks analizēta projektā iesaistīto valstu statistikas datu un fokusgrupu diskusijās iegūtā informācija;
 • Katra dalībvalsts organizē nacionālo preses konferenci, kurā tiek prezentēti projekta rezultāti un rekomendācijas.

Latvijā

 • Atbalsta jeb padomdevēju grupas izveide;
 • Ziņojums par sieviešu situāciju un iespējām biznesā un lauksaimniecībā;
 • Fokusgrupu diskusijas, kurās piedalās pa vienam pārstāvim no katras projektā iesaistītās dalībvalsts un iegūtās informācijas analīze;
 • Apaļā galda diskusija ar atbildīgām amatpersonām, politiķiem par uzņēmējdarbības politiku, vidi un attīstību;
 • TV raidījums vai diskusija par dažādiem "sieviete uzņēmējdarbībā" aspektiem;
 • Nacionālā preses konference, kurā tiks prezentēti projekta rezultāti un rekomendācijas.

Projekta rezultāti:

Projekta gaitā tapis pētījums "Sievietes biznesā un lauksaimniecībā", kas pievēršas uzņēmējdarbības vides izpētei, īpašu uzmanību pievēršot sieviešu uzņēmējdarbības aktivitātēm Latvijas lauku reģionos.

Kontaktinformācija

Par projektu atbildīgā amatpersona:

Agnese Gaile

LM Dzimumu līdztiesības nodaļas vadītāja

Tel.:      (+371) 7021625

Fakss:   (+371) 7021613

E-pasts: agnese.gaile@lm.gov.lv

Adrese: Skolas iela 28

Rīga, LV-1331