darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Sievietes biznesā un lauksaimniecībā 

Projekts: "Sievietes biznesā un lauksaimniecībā"

Projekta vadītājs: Norvēģija

Projekta partneri: Zviedrija, Islande, Grieķija, Latvija

Projekta ilgums: 2003.g.novembris - 2005.g. janvāris

Projekta mērķis: Veicināt sieviešu aktīvāku iesaistīšanos biznesā un lauksaimniecībā

Projekta uzdevumi:

Projekta uzdevums ir izpētīt:

 • kādā veidā sievietes realizē sevi uzņēmējdarbībā un kā izpaužas viņu aktivitātes - viņas ir vadītājas, līderes, vai darbojas uzņēmuma padomē;
 • kādas ir raksturīgākās sieviešu uzņēmējdarbības formas;
 • ar kādiem šķēršļiem sastopas sievietes uzņēmējas un sievietes, kuras vēlas uzsākt uzņēmējdarbību;
 • kāda ir sieviešu motivācija uzsākt biznesu.

Projekta aktivitātes:  

Starptautiskā līmenī

 • Datu apkopojums par situāciju privātajā biznesā un lauksaimniecībā, ņemot vērā dzimumu aspektu;
 • Saskaņā ar iepriekšnoteiktiem salīdzināmiem kritērijiem, katra valsts nacionālā līmenī apkopo informāciju par sieviešu situāciju biznesā un lauksaimniecībā;
 • Gala ziņojuma izstrāde Eiropas līmenī, kurā tiks analizēta projektā iesaistīto valstu statistikas datu un fokusgrupu diskusijās iegūtā informācija;
 • Katra dalībvalsts organizē nacionālo preses konferenci, kurā tiek prezentēti projekta rezultāti un rekomendācijas.

Latvijā

 • Atbalsta jeb padomdevēju grupas izveide;
 • Ziņojums par sieviešu situāciju un iespējām biznesā un lauksaimniecībā;
 • Fokusgrupu diskusijas, kurās piedalās pa vienam pārstāvim no katras projektā iesaistītās dalībvalsts un iegūtās informācijas analīze;
 • Apaļā galda diskusija ar atbildīgām amatpersonām, politiķiem par uzņēmējdarbības politiku, vidi un attīstību;
 • TV raidījums vai diskusija par dažādiem "sieviete uzņēmējdarbībā" aspektiem;
 • Nacionālā preses konference, kurā tiks prezentēti projekta rezultāti un rekomendācijas.

Projekta rezultāti:

Projekta gaitā tapis pētījums "Sievietes biznesā un lauksaimniecībā", kas pievēršas uzņēmējdarbības vides izpētei, īpašu uzmanību pievēršot sieviešu uzņēmējdarbības aktivitātēm Latvijas lauku reģionos.

Kontaktinformācija

Par projektu atbildīgā amatpersona:

Agnese Gaile

LM Dzimumu līdztiesības nodaļas vadītāja

Tel.:      (+371) 7021625

Fakss:   (+371) 7021613

E-pasts: agnese.gaile@lm.gov.lv

Adrese: Skolas iela 28

Rīga, LV-1331