Konference "Sieviete un vara"

Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Sieviešu iesaistīšana politikā un lēmumu pieņemšanas procesos 

Projekta īstenotājs: Labklājības ministrija.

Projekta koordinējošā institūcija: Sabiedriskā organizācija Resursu centrs sievietēm "Marta".

Projekta partneris: Sprangbradan menedžmenta konsultantu grupa, Zviedrija.

Projekta ilgums: 2002.g.jūnijs - 2004.g. novembris.

Projekta galvenais mērķis:   

  • Attīstīt stratēģijas, lai pēc iespējas vairāk sieviešu tiktu ievēlētas nākamajās pašvaldību vēlēšanās Latvijā, kuras notiks 2005.gada martā.

Projekta ilgtermiņa mērķis:

  • Atbalstīt demokrātijas attīstību Latvijā, iesaistot pēc iespējas vairāk sieviešu politiskajā un lēmumu pieņemšanas procesā.

Projekta aktivitātes:  

  • Sieviešu pieredzes apmaiņas semināri Baltijas valstīs.
  • Piedalīšanās dažādās starptautiskās konferencēs.
  • Tikšanās ar Latvijas politisko partiju vadītājiem.
  • Izglītojoši semināri par politiskajiem procesiem sievietēm Latvijas reģionos.
  • Izglītojoši semināri sievietēm kā veidot veiksmīgu vēlēšanu kampaņu, attiecības ar masu medijiem, video treniņi.
  • Mācību brauciens uz Zviedriju Zviedrijas Parlamenta un Eiropas Parlamenta vēlēšanu laikā.
  • Noslēguma konference "Sieviete lēmumu pieņemšanā" 2004.gada 1. - 2.oktobrī, Rīgā (skat. zemāk pievienotos failus).

Kontaktinformācija

Par projektu atbildīgā amatpersona:

Agnese Gaile, LM Dzimumu līdztiesības nodaļas vadītāja

Tel.: (+371) 7021625, Fakss: (+371) 7021613

E-pasts: agnese.gaile@lm.gov.lv

Adrese: Skolas iela 28, Rīga, LV-1331

Projekta koordinatore:

Iluta Lāce, Resursu centra sievietēm "Marta" Valdes priekšsēdētāja

Tel.: (+371) 7378539

E-pasts: centrs@marta.lv

Adrese: Brīvības iela 183/2 - 30, Rīga, LV - 1012