darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kā Jūs rīkojaties gadījumos, kad bērns slikti uzvedas?

Cenšos izprast bērna sliktas uzvedības cēloņus

Uz laiku liedzu datora/telefona lietošanu vai citus izklaides pasākumus

Sarāju, brīdinot par sodu nākamajā reizē

ANO Attīstības programmas projekts : "Dzimumu līdztiesības principu īstenošana Latvijas pašvaldībās"

Projekta partneri: Labklājības ministrija, Latvijas Pašvaldību savienība, Latvijas Pašvaldību mācību centrs, Dzimumu līdztiesības apvienība

Projekta ilgums: 2003.g.jūnijs- 2004.g. jūnijs

Projekta mērķis: Veicināt sabiedrības izpratni par dzimumu līdztiesības jautājumiem, stiprinot pašvaldību darbinieku prasmi analizēt situāciju šajā jomā un sekmēt dzimumu līdztiesības principu ietveršanu pašvaldības rīcībpolitikā.

Projekta rezultāti:     

  • Veikts pētījums "Dzimumu līdztiesības principu īstenošana Latvijas pašvaldībās"pdf.gif - 641 B par esošās situācijas novērtējumu pašvaldībās par dzimumu līdztiesības jēdzienu izpratni un dzimumu līdztiesības principu integrāciju pašvaldību līmenī
  • Iztulkota un adaptēta Latvijas situācijai Astrīdas Neimanis rokasgrāmata "Dzimumu līdztiesības principa integrēšana praksē"pdf.gif - 641 B
  • Veikts pētījums par esošās situācijas analīzi 10 pašvaldībās
  • Sagatavoti 20 mācību semināru vadītāji par dzimumu līdztiesības jautājumiem
  • 10 pašvaldībās notikuši semināri par dzimumu līdztiesības principa integrēšanu politikās
  • Uzsākta informatīva kampaņa plašākai sabiedrībai par dzimumu līdztiesības principiem un nozīmību
  • Seminārs žurnālistiem "Politikas dienas kārtība un "sieviešu - vīriešu jautājums""

Kontaktinformācija

Projekta direktore:

Ligita Začesta

Latvijas Pašvaldību savienība

Mazā pils iela 1

Rīga LV 1050

Tel.: 7508533

Projekta koordinatore:

Elita Krese

Latvijas Pašvaldību savienība

Mazā pils iela 1

Rīga LV 1050

Tel.: 508523

e-pasts: elita@lps.lv

www.undp.lv