darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 


Jautājums

Kā Jūs rīkojaties gadījumos, kad bērns slikti uzvedas?

Cenšos izprast bērna sliktas uzvedības cēloņus

Uz laiku liedzu datora/telefona lietošanu vai citus izklaides pasākumus

Sarāju, brīdinot par sodu nākamajā reizē

Projekts: "Administratīvās kapacitātes celšana valsts institūcijās un sociālajiem partneriem dzimumu integrētās pieejas attīstīšanai un ieviešanai"

Projekta īstenotājs: Labklājības ministrija

Projekta partneris: Dānijas Dzimumu līdztiesības izpētes centrs

Projekta ilgums: 2003.g.jūlijs- 2004.g. janvāris

Projekta mērķis: Dzimumu līdztiesības integrētās pieejas attīstīšana un ieviešana valsts institūcijās un pie sociālajiem partneriem

Projekta uzdevumi:

  • Izveidot pamatapmācības programmas moduli civildienesta ierēdņiem, kas ir atbildīgi par dzimumu integrētās pieejas ieviešanu politikas jomā un sociāliem partneriem;
  • Ieviest dzimumu līdztiesības integrēto pieeju valsts pārvaldes ikdienas darbā.

Projekta aktivitātes:  

  • Apmācības programmas izstrāde valsts pārvaldē strādājošiem;
  • Lektoru un ekspertu sagatavošana par dzimumu līdztiesības jautājumiem;
  • Semināri valsts pārvaldes augstākā un zemākā līmeņa amatpersonām par integrētās pieejas dzimumu līdztiesībai izmantošanu;
  • Seminārs sociālajiem partneriem par dzimumu līdztiesības principa iekļaušanu uzņēmuma personālvadības sistēmā.

Projekta rezultāti:

  • Dzimumu līdztiesības integrētās pieejas kurss Civildienesta ierēdņiem un sociālajiem partneriem (skat.pievienotos dokumentus), kurā viena no kursa daļām paredzēta dzimumu līdztiesības integrētās pieejas kursa dalībniekiem, bet otra - dzimumu līdztiesības integrētās pieejas ekspertiem.
  • Prezentācija par dzimumu stereotipiskiem tēliem aviokompānijas Air Baltic Baltijas valstu žurnālā Baltic Outlook , 2003.gada rudens numurā.