darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Eiropas Kopienas programmas projekts: "Integrētās pieejas dzimumu līdztiesībā veicināšana Latvijas politikās"

Projekta īstenotājs : Labklājības ministrija.

Projekta ilgums: 2002.g.decembris - 2003.g. decembris

Projekta  mērķis: Mobilizēt iesaistītās puses efektīvai, koordinētai un integrētai dzimumu līdztiesības jautājumu risināšanai Latvijā un nodrošināt iesaistītās puses ar metodiskiem materiāliem.

Projekta uzdevumi:

  • Palielināt iesaistīto pušu interesi par dzimumu līdztiesības integrētās pieejas ieviešanu Latvijā;
  • Nodrošināt sadarbību un tīklu veidošanu starp iesaistītajām pusēm gan valsts, gan starptautiskā līmenī;
  • Noteikt integrētās dzimumu līdztiesības pieejas un prioritātes

Projekta aktivitātes:  

  • Rokasgrāmatas Dzimumu līdztiesības principa ieviešanai uzņēmuma personālvadībā izstrāde
  • Eiropas Kopienas Dzimumu līdztiesības stratēģijas 2001.-2005.g.tulkošana
  • Koncepcijas Dzimumu līdztiesības īstenošanai izstrāde
  • Seminārs pašvaldībām par valsts politiku dzimumu līdztiesības jautājumos
  • Seminārs sociālajiem partneriem par sabiedrisko organizāciju nozīmību un darbību dzimumu līdztiesības jomā
  • Noslēguma konference "Dzimumu līdztiesības politikas īstenošana: kurp ejam Latvijā? "

Projekta rezultāti: