darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KBsocialo_pakalpojumu_sniedzeju_registrs.png - 5.98 KBlatvija_100_logo.png - 10.36 KB

balsosanas-baneris-epastam_png.png - 82.52 KB 

strukturfondi.jpg - 22.31 KB 

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kā Jūs rīkojaties gadījumos, kad bērns slikti uzvedas?

Cenšos izprast bērna sliktas uzvedības cēloņus

Uz laiku liedzu datora/telefona lietošanu vai citus izklaides pasākumus

Sarāju, brīdinot par sodu nākamajā reizē

Nereģistrētā nodarbinātība 

Viena no galvenajām problēmām Latvijas darba tirgū ir relatīvi augstais nelegālās nodarbinātības līmenis valstī.

Tāpēc viena no Latvijas nodarbinātības politikas prioritātēm ir - intensīvāk risināt nedeklarētā darba problēmu un stimulēt iedzīvotājus darboties formālajā ekonomikā, palielinot neto darba algu zema atalgojuma strādājošiem, paaugstinot minimālo algu un palielinot neapliekamā minimuma apmēru, nostiprinot kā valsts kontroles institūcijas, tā sociālo partneru apvienības (arodbiedrības, uzņēmēju apvienības u.tml.).

2015.gada pirmajā pusgadā Valsts darba inspekcija veica 1085 uzņēmumu apsekojumus saistībā ar nereģistrētās nodarbinātības samazināšanu. Šajā laika periodā konstatētas 583 nereģistrēti nodarbinātas personas, no tām 339 personas bez rakstveidā noslēgta darba līguma un nesniedzot ziņas par darba ņēmējiem Valsts ieņēmumu dienestam, 189 personas ar rakstveida darba līgumu, bet nesniedzot ziņas Valsts ieņēmumu dienestam un 55 personas bez rakstveidā noslēgta darba līguma, bet iesniedzot ziņas Valsts ieņēmumu dienestam. Par minētajiem pārkāpumiem piemēroti 329 administratīvie sodi par kopējo summu 234345,5 euro.

Šajā laika posmā visaugstākais atklāto nereģistrēti nodarbināto personu skaits ir būvniecības nozarē (154 nereģistrēti nodarbinātas personas). Augsts nereģistrēti nodarbināto personu skaits ir atklāts arī lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības nozarē, vairumtirdzniecībā un mazumtirdzniecībā (ieskaitot automobiļu un motociklu remontu), izmitināšanas un ēdināšanas nozarē, apstrādes rūpniecībā.

Nereģistrētās nodarbinātības konstatēšanai joprojām ir būtisks arī sabiedrības atbalsts, sniedzot informāciju Valsts darba inspekcijai par iespējamiem nereģistrētās nodarbinātības gadījumiem. 2015.gada pirmajā pusgadā Valsts darba inspekcijas anonīmajā e-pastā nelegals@vdi.gov.lv saņemti 155 ziņojumi par iespējamo nereģistrēto nodarbinātību, savukārt ar anonīmā uzticības tālruņa starpniecību ir saņemti 59 ziņojumi par iespējamo nereģistrēto nodarbinātību.

Detalizētāku informācija par situāciju darba tiesisko attiecību un nereģistrētās nodarbinātības jomā pieejama Valsts darba inspekcijas mājas lapā: www.vdi.gov.lv.

Ziņot par nereģistrēto nodarbinātību - http://vdi.gov.lv/lv/kontakti/zinot-par-neregistreto-nodarbinatibu/

Valsts darba inspekcijas konsultatīvie tālruņi: 67 186 522 un 67 186 523, anonīmais uzticības tālrunis: 67 312 176.