darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kā Jūs rīkojaties gadījumos, kad bērns slikti uzvedas?

Cenšos izprast bērna sliktas uzvedības cēloņus

Uz laiku liedzu datora/telefona lietošanu vai citus izklaides pasākumus

Sarāju, brīdinot par sodu nākamajā reizē

Darba lietu trīspusējās sadarbības apakšpadome

Darba lietu trīspusējās sadarbības apakšpadome (DLTSA) ir izveidota, lai nodrošinātu un veicinātu sociālo dialogu - valsts, darba devēju organizāciju un to apvienību un darbinieku arodbiedrību sadarbību un līdzdalību - jautājumos, kas saistīti ar darba aizsardzību, darba tiesisko attiecību regulējumu un vienlīdzīgo iespēju nodrošināšanu saistībā ar darba tiesiskajām attiecībām. DLTSA ir Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes (NTSP) institucionālās sistēmas sastāvdaļa, kurā darbojas valdības, Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) pārstāvji.1993.gada 26.augustā darbu uzsāka Trīspusējā darba aizsardzības padome.

 

DLTSA izvirzītie valdības puses pārstāvji:

Valdības puses vadītājs

M.Badovskis - Labklājības ministrijas Darba attiecību un darba aizsardzības politikas departamenta direktors

Valdības puses vadītāja vietniece

I.Vjakse - Labklājības ministrijas Darba attiecību un darba aizsardzības politikas departamenta direktora vietniece

Valdības puses pārstāvji:

R. Lūsis - Valsts darba inspekcijas direktors
M.Noriņa - Valsts darba inspekcijas Darba tiesību nodaļas vadītāja
S.Rāgs - Tieslietu ministrijas Civiltiesību departamenta Vispārējo civiltiesību nodaļas juriskonsults

Gadījumā, ja valdības puses pārstāvis nevar ierasties uz Darba lietu apakšpadomes sēdi, attiecīgā institūcija ir tiesīga pilnvarot citu pārstāvi dalībai Darba lietu apakšpadomes sēdē.

DLTSA izvirzītie LDDK pārstāvji:

Darba devēju puses vadītāja:
Dace Teice - SIA "Lattelecom"

Darba devēju puses pārstāvji:
Inga Kola - A/S „Latvenergo"
Aleksandrs Grigorjevs - SIA „Grif"
Dace Teice - SIA "Lattelecom"
Lolita Smiltniece – VAS „Latvijas Dzelzceļš”
Andris Alksnis - darba tiesību eksperts

DLTSA izvirzītie LBAS pārstāvji:

Irēna Liepiņa - LBAS priekšsēdētāja vietniece
Inta Sīpola - LAB "ENERĢIJA" priekšsēdētāja vietniece
Kaspars Rācenājs - LBAS jurists
Rasma Mazulāne - sabiedrisko pakalpojumu un transporta darbinieku arodbiedrības "LAKRS" priekšsēdētāja vietniece
Gita Oškāja  - dzelzceļnieku un satiksmes nozares arodbiedrības juridiskās daļas vadītāja"

2000. gada 8. martā tika apstiprināts DLTSA nolikumsword.gif - 648 B. DLTSA nodrošina un veicina valsts, darba devēju organizāciju un to apvienību sadarbību un līdzdalību darba aizsardzības, darba tiesisko attiecību un vienlīdzīgo iespēju saistībā ar darba tiesiskajām attiecībām jomas pilnveidošanā.

DLTSA funkcijas:

  • izskatīt koncepciju, programmu un normatīvo aktu projektus, valsts budžeta projekta pamatnostādnes darba aizsardzības, darba tiesisko attiecību regulējuma un vienlīdzīgo iespēju saistībā ar darba tiesiskajām attiecībām jautājumos, izstrādāt savus priekšlikumus, kā arī sniegt atzinumus pirms to izskatīšanas ministru kabineta komitejā un NTSP;
  • piedalīties darba aizsardzības, darba tiesisko attiecību regulējuma un vienlīdzīgo iespēju saistībā ar darba tiesiskajām attiecībām normatīvo aktu pilnveidošanā atbilstoši SDO konvenciju un ieteikumu prasībām un citām Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām;
  • piedalīties priekšlikumu izstrādāšanā SDO konvenciju ratificēšanai un denonsēšanai, izskatīt valdības ziņojumu projektus par starptautisko saistību izpildi darba aizsardzības, darba tiesisko attiecību regulējuma un vienlīdzīgo iespēju saistībā ar darba tiesiskajām attiecībām jautājumos un dot atzinumus par šiem ziņojumiem;
  • veikt informatīvi izglītojošo darbu darba devēju organizācijās un to apvienībās un darbinieku arodbiedrībās un veicināt sadarbību nozaru un reģionālajā līmenī;
  • izskatīt Valsts darba inspekcijas darba pārskatus par stāvokli darba aizsardzības, darba tiesisko attiecību regulējuma un vienlīdzīgo iespēju saistībā ar darba tiesiskajām attiecībām jomās.

DLTSA darbību regulē DLTSA nolikumsword.gif - 648 B.

DLTSA sēdes notiek Labklājības ministrijā.
DLTSA darbību tehniski nodrošina DLTSA sekretārs.

DLTSA sekretariāts atrodas: Skolas ielā 28, Rīga, LV - 1331. E-pasts: Astra.Pilsuma@lm.gov.lv  telefons -  67021518, fakss - 67276445.