Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

PHARE PARTNERU projekta "Divpusējā sociālā dialoga veicināšana" Sabiedrības informēšanas kampaņas ietvaros sagatavotas trīs brošūras par sociālo dialogu, samierināšanu un darba koplīgumu