darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KBsocialo_pakalpojumu_sniedzeju_registrs.png - 5.98 KBlatvija_100_logo.png - 10.36 KB

balsosanas-baneris-epastam_png.png - 82.52 KB 

strukturfondi.jpg - 22.31 KB 

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kā Jūs rīkojaties gadījumos, kad bērns slikti uzvedas?

Cenšos izprast bērna sliktas uzvedības cēloņus

Uz laiku liedzu datora/telefona lietošanu vai citus izklaides pasākumus

Sarāju, brīdinot par sodu nākamajā reizē

Индексация пенсий

Размер пенсии или той ее части, которая не превышает 50% средней страховой зарплаты в стране за предыдущий календарный год (в 2016 году - 332 eвро), пересмотрят 1 октября, принимая во внимание фактический индекс потребительских цен и 25% от процентов реального прироста страховой зарплаты. Политически репрессированным лицам, лицам с I группой инвалидности и участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС пенсии пересмотрят независимо от их размера.

Tакой же порядок индексации применим для получателей возмещения за потерю трудоспособности и возмещения по потере кормильца.

C 1 oктября 2016 года применяется индекс 1,0186.