darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kā Jūs rīkojaties gadījumos, kad bērns slikti uzvedas?

Cenšos izprast bērna sliktas uzvedības cēloņus

Uz laiku liedzu datora/telefona lietošanu vai citus izklaides pasākumus

Sarāju, brīdinot par sodu nākamajā reizē

Если лицо после назначения пенсии по старости или по инвалидности (в случае 1-й или 2-й группы инвалидности) работало и производило или за него производили платежи социального страхования, оно может запросить перерасчет своей пенсии.

Запрос на перерасчет пенсии можно подать в любое отделение Государственного агенства социального страхования, которое его оценит и примет соответствующее решение. Перерасчет можно запросить один раз в год независимо от отработанного числа месяцев. 

Пересчитанную пенсию по старости образует ранее назначенная пенсия , а также пенсия, расcчитанная, принимая во внимание пенсионный капитал, который человек накопил после назначения пенсии.

Пенсии по инвалидности в случае 1-й или 2-й группы инвалидности перерасчитывают, принимая во внимание дополнительно накопленный страховой стаж в соответствии с тем, как установили размер пенсии до перерасчета.