Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Минимальные размеры 

Минимальный размер пенсии по старости не может быть менее размера государственного пособия социального обеспечения (т.е.  64,03 евро, для инвалидов с детства - 106,72 евро), к которому применим коэффициент:

1) для лиц со страховым стажем до 20 лет - 1,1;

2) для лиц со страховым стажем от 21 года до 30 лет - 1,3;

3) для лиц со страховым стажем от 31 года до 40 лет - 1,5;

4) для лиц со страховым стажем, превышающим 41 год - 1,7.

Минимальный размер пенсии по старости высчитывают умножая размер государственного пособия социального обеспечения на установленный коэффициент. 

Минимальный размер пенсии по старости для лиц со страховым стажем до 20 лет 

70,43 евро ;

для инвалидов с детства - 117,39 евро

Минимальный размер пенсии по старости для лиц со страховым стажем от 21 года до 30 лет 

83,24 евро (58,50 Ls);
для инвалидов с детства  - 138,73 евро

Минимальный размер пенсии по старости для лиц со страховым стажем, превышающим 30 лет

 

От 31 года до 40 лет - 96,05 евро;
для инвалидов с детства  - 160,07 евро
41 и более лет - 108,85 евро ;
для инвалидов с детства- 181,42 евро