Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Atlīdzība par darbspēju zaudējumu

Atlīdzību par darbspēju zaudējumu piešķir, ja Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu komisija (VDEĀK) konstatējusi daļēju vai pilnīgu darbspēju zaudējumu, kuru izraisījis nelaimes gadījums darbā vai arodslimība. Atlīdzība par darbspēju zaudējumu tiek noteikta, ņemot vērā darbspēju zaudējumu (procentos) un tam atbilstošo atlīdzību par darbspēju zaudējumu (procentos) saskaņā ar tabulu:

Darbspēju zaudējums (procentos)

Atlīdzība par darbspēju zaudējumu (procentos)

1

2

100

80

90-99

75

80-89

70

70-79

65

60-69

60

50-59

55

40-49

50

30-39

45

25-29

35

2017.gada 1.oktobrī, piemērojot indeksu 1,0439, palielināta (indeksēta) atlīdzības par darbspēju zaudējumu daļa, kas nepārsniedz 349 eiro apmēru.

Vairāk informāciju var skatīt VSAA mājas lapā