darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KBsocialo_pakalpojumu_sniedzeju_registrs.png - 5.98 KBlatvija_100_logo.png - 10.36 KB

balsosanas-baneris-epastam_png.png - 82.52 KB 

strukturfondi.jpg - 22.31 KB 

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kā Jūs rīkojaties gadījumos, kad bērns slikti uzvedas?

Cenšos izprast bērna sliktas uzvedības cēloņus

Uz laiku liedzu datora/telefona lietošanu vai citus izklaides pasākumus

Sarāju, brīdinot par sodu nākamajā reizē

Ministrija 

Labklājības ministrija ir vadošā valsts pārvaldes iestāde darba, sociālās aizsardzības, bērnu tiesību aizsardzības, bērnu un ģimenes tiesību, kā arī personu ar invaliditāti vienlīdzīgu iespēju un dzimumu līdztiesības jomā

Labklājības ministrijas misija - stabilizēt cilvēka stāvokli sociālā riska situācijā, mazināt sociālā riska iestāšanās iespējas, veicinot godīgas darba tiesiskās attiecības, veselīgus un drošus darba apstākļus, dzimumu līdztiesību, tādējādi radot iespējas ikvienam cilvēkam pašam nodrošināt pietiekamu dzīves kvalitāti konkrētā situācijā. 

Labklājības ministrijas darbs koncentrēts 4 darbības virzienos:

 • Ienākumu zaudējumu un papildus izdevumu kompensēšana iedzīvotājiem sociālā riska iestāšanās gadījumā. Galvenie uzdevumi:
  • nodrošināt ienākumu aizvietojumu aizejot pensijā, darbnespējas laikā, invaliditātes, maternitātes, slimības un bezdarba gadījumā;
  • nodrošināt valsts sociālās apdrošināšanas sistēmas funkcionēšanu un attīstību;
 • Finansiāls atbalsts noteiktām iedzīvotāju grupām. Galvenais uzdevums:
  • uzlabot materiālo stāvokli ģimenēm ar bērniem, invalīdiem, veciem ļaudīm, apgādniekus zaudējušiem bērniem, Černobiļas AES avārijas seku likvidācijas dalībniekiem;
 • Pasākumi sociālo tiesību nodrošināšanai un īstenošanai. Galvenie uzdevumi:
  • paaugstināt darbaspēka konkurētspēju un kvalitāti, mazināt bezdarbu;
  • nodrošināt nodarbināto tiesību aizsardzību uz tiesisku, drošu un veselībai nekaitīgu darba vidi un mazināt nelegālo nodarbinātību;
  • nodrošināt profesionāli sniegtus un kvalitatīvus sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību.
 • Nozares politikas plānošana un īstenošanas uzraudzība. Galvenais uzdevums:
  • efektīvas, uz rezultātiem virzītas, politikas plānošana un ieviešana ministrijas kompetences jomās. 

Labklājības ministrija ir atbildīgā iestāde, kas nodrošina Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto aktivitāšu īstenošanu. Labklājības nozarē pieejams gan Eiropas Sociālā fonda, gan Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsts. 

Labklājības ministrija darbojas saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu un Labklājības ministrijas nolikumu. Ministrijas darbības politikas prioritātes tiek noteiktas saskaņā ar Deklarāciju par Ministru kabineta iecerēto darbību un ministrijas izstrādātajiem politikas plānošanas dokumentiem.

LM struktūra
Labklājības ministrijas nolikums