Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Lai veicinātu sadarbību starp institūcijām un iesaistītu sabiedriskās organizācijas lēmumu pieņemšanā, kas saistīti ar personu ar invaliditāti integrācijas veicināšanu, Labklājības ministrija 1997.gadā izveidoja Invalīdu lietu nacionālo padomi.

Līdz ar 2016.gada 3.maija Grozījumiem Ministru kabineta 2004. gada 29. jūnija noteikumos Nr.561 "Invalīdu lietu nacionālās padomes nolikums" tika mainīts padomes nosaukums: Invaliditātes lietu nacionālā padome (ILNP).

ILNP ir konsultatīva institūcija, kas piedalās personu ar invaliditāti integrācijas politikas izstrādē un īstenošanā. ILNP funkcijas un tiesības, kā arī citi jautājumi, kas nosaka Padomes darbību, ir atspoguļoti tās nolikumā.

ILNP sastāvā darbojas pieci nozaru ministri, Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis, tiesībsargs, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas priekšsēdētājs, Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktors, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētājs, Latvijas Darba devēju konfederācijas ģenerāldirektors, kā arī pārstāvji no sabiedriskajām organizācijām.

Ikviens interesents tiek aicināts iesūtīt savus ierosinājumus par iespējamiem pasākumiem, lai uzlabotu personu ar invaliditāti medicīniskās un sociālās rehabilitācijas sistēmu, rakstot Rutai Veidliņai uz e-pasta adresi Ruta.Veidlina@lm.gov.lv.