darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kā Jūs rīkojaties gadījumos, kad bērns slikti uzvedas?

Cenšos izprast bērna sliktas uzvedības cēloņus

Uz laiku liedzu datora/telefona lietošanu vai citus izklaides pasākumus

Sarāju, brīdinot par sodu nākamajā reizē

LM organizētās konsultatīvās padomes

 

Nosaukums

Kontaktpersona

Kontaktinformācija

1.

Invaliditātes lietu nacionālā padome

Sociālās iekļaušanas politikas departamenta vecākā referente Ruta Veidliņa

Tālrunis: 67782951,e-pasts: Ruta.Veidlina@lm.gov.lv

2.

Darba lietu trīspusējās sadarbības apakšpadome (DLTSA)

Darba attiecību un darba aizsardzības politikas departamenta vecākā eksperte Astra Pilsuma

Tālrunis: 67012518, e-pasts: astra.pilsuma@lm.gov.lv

3.

Sociālās drošības apakšpadome (SDA)

Sociālās apdrošināšanas departamenta vecākā referente Kristīne Zirnīte

Tālrunis: 67021520, e-pasts: Kristine.Zirnite@lm.gov.lv

4.

Sociālā darba speciālistu sadarbības padome

Metodiskās vadības un kontroles departamenta direktora vietniece Ilze Skrodele-Dubrovska

Tālrunis: 67021662, e-pasts: Ilze.Skrodele-Dubrovska@lm.gov.lv

 5. Demogrāfisko lietu padomeBērnu un ģimenes politikas departamenta vecākā referente Kristīne Venta-Kittele

Tālrunis: 67021610, e-pasts: Kristine.Venta-Kittele@lm.gov.lv

 6.Bērnu tiesību aizsardzības komisijaBērnu un ģimenes politikas departamenta vecākā referente Kristīne Venta-Kittele
Tālrunis: 67021610, e-pasts: Kristine.Venta-Kittele@lm.gov.lv 
 7.

Apmācību komisija apmācību jomu, izglītības programmu, profesiju, sociālo un profesionālo pamatprasmju noteikšanai

Darba tirgus politikas departamenta vecākais referents Raimonds Brīdaks

Tālrunis 67021511, e-pasts: Raimonds.Bridaks@lm.gov.lv

8.

Sociālo pakalpojumu attīstības padome

Sociālo pakalpojumu departamenta vecākā referente Elvīra Grabovska, Sociālo pakalpojumu departamenta vecākā eksperte Sigita Rozentāle

Elvira.Grabovska@lm.gov.lv, Sigita.Rozentale@lm.gov.lv
9.Senioru lietu padome Sociālās apdrošināšanas departamenta vecākā referente Irēna Salmane
Tālrunis: 67021556, e-pasts: Irena.Salmane@lm.gov.lv