darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kā Jūs rīkojaties gadījumos, kad bērns slikti uzvedas?

Cenšos izprast bērna sliktas uzvedības cēloņus

Uz laiku liedzu datora/telefona lietošanu vai citus izklaides pasākumus

Sarāju, brīdinot par sodu nākamajā reizē

Iepirkuma identifikācijas numurs:

LM 2010/13-3-05/21-TP

Iepirkuma priekšmets:

Atkārtota rokasgrāmatas „Kā nodrošināt vienlīdzīgas iespējas ES fondu līdzfinansētajos projektos" poligrāfiska izdošana

Paredzamā kopējā līgumcena:

Līdz 7851,00 Ls (bez PVN)

Piedāvājumu iesniegšanas datums:

13.12.2010. plkst. 12:00

Papildus informācija:

Kontaktpersona iepirkuma priekšmeta jautājumos: LM Vienlīdzīgu iespēju politikas nodaļas vecākā eksperte Zane Lasmane, tālrunis +371 7021689, e-pasts: Zane.Lasmane@lm.gov.lv .

Kontaktpersona iepirkuma procedūras jautājumos: LM Administratīvā departamenta iepirkumu speciālists Jānis Baltiņš, tālrunis +371 67021675, fakss 67021622, e-pasts: Janis.Baltins@lm.gov.lv .

Pielikumi:

Nolikumspdf.gif - 641 B

Rokasgrāmatas attēli *.rar datnē.ziparhivs.gif - 171 B

Atbilde uz jautājumu par iepirkuma id nr. LM 2010/13-3-05/21-TP nolikumu

Labklājības ministrijas pastāvīgā iepirkumu komisija ir saņēmusi pretendenta jautājumu par LM iepirkuma „Atkārtota rokasgrāmatas „Kā nodrošināt vienlīdzīgas iespējas ES fondu līdzfinansētajos projektos" poligrāfiska izdošana" (Iepirkuma identifikācijas Nr. LM 2010/13-3-05/21-TP) (turpmāk - iepirkums) nolikumu un sniedz šādu atbildi;

Jautājums

Kāda ir apmaksas kārtība?

Atbilde

Informējam, ka samaksa par līguma izpildi tiks veikta 2 daļās:

  1. avansa maksājums 30% apmērā no līguma summas tiek maksāts 5 darba dienu laikā pēc iepirkuma līguma noslēgšanas un
  2. noslēguma maksājums 70% apmērā no līguma summas tiek maksāts 10 darba dienu laikā pēc pieņemšanas - nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja vietnieks                                           Jānis Baltiņš