darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

 Sociālās iekļaušanas politikas koordinācijas komiteja 

Sociālās iekļaušanas politikas koordinācijas komiteja tika izveidota 2007.gadā, aizstājot iepriekšējo Nacionālā rīcības plāna nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanai īstenošanas pārraudzības komiteju, kas darbojās no 2004.gada. 2012.gadā ir aktualizēts komitejas sastāvs un uzdevumi. Tās ietvaros tiek izskatīti jautājumi, kas saistīti ar nabadzības, ienākumu nevienlīdzības un sociālās atstumtības situāciju valstī, sniegti priekšlikumi politikas plānošanas dokumentu izstrādei un pilnveidošanai sociālās iekļaušanas politikas jomā, notiek informācijas apmaiņa par aktuālo sociālās iekļaušanas jomā, piemēram, jaunajām likumdošanas iniciatīvām dažādās nozarēs, labās prakses piemēriem u.tml.

Sociālās iekļaušanas politikas koordinācijas komitejas sastāvā ir iekļauti pārstāvji no nozaru ministrijām, reģionālajām pašvaldību attīstības aģentūrām un nevalstiskajām organizācijām, Latvijas Pašvaldību savienības, Centrālās statistikas pārvaldes, Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas, Valsts policijas Galvenās Kārtības policijas pārvaldes, kā arī sociālie partneri.