Vecuma pensija

Tiesības ātrāk doties pensijā

Tehniskie palīglīdzekļi

Apbedīšanas pabalsti 

Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Apbedīšanas pabalsti

<Atpakaļ

Ja ģimenē miris tuvinieks, valsts piešķir apbedīšanas pabalstu.

Apbedīšanas pabalsta lielums ir dažāds.

 

Lai pieprasītu apbedīšanas pabalstu jāraksta iesniegums.

Iesniegumā lūdz piešķirt pabalstu.

Iesniegums jāiesniedz jebkurā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā.

 Jāiesniedz arī cilvēka miršanas apliecība.

Atsevišķos gadījumos var būt nepieciešami papildu dokumenti.

 

Ja miris pensionārs, viņa laulātais (arī pensijas saņēmējs),

papildus apbedīšanas pabalstam var saņemt vienreizēju pabalstu.

Tas ir mirušā cilvēka divu pensiju apmērā.

Lai to saņemtu, laulātajam

jāiesniedz iesniegums jebkurā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā.

 

<Atpakaļ