darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Kas ir darba devējs?

Kas ir darba ņēmējs?

Darba līgums

Darba līgums - turpinājums

Darba laiks

Darba samaksa

Drošība darbā

Atvaļinājums

Jautājums

Kā Jūs rīkojaties gadījumos, kad bērns slikti uzvedas?

Cenšos izprast bērna sliktas uzvedības cēloņus

Uz laiku liedzu datora/telefona lietošanu vai citus izklaides pasākumus

Sarāju, brīdinot par sodu nākamajā reizē

Darba līgums

<Atpakaļ Tālāk> 

Pirms sāc strādāt tu noslēdz darba līgumu.

Darba līgums ir dokuments.

Tā ir rakstiski noslēgta vienošanās.

Darba līgumam ir juridisks spēks.

Līgums mūs aizsargā no krāpšanas.

 

Darba līgumā ieraksta, kādu darbu tu darīsi.

Ieraksta, kādu darba samaksu tu saņemsi.

Darba samaksa nav tikai tava darba alga.

Darba devēji maksā arī prēmijas, piemaksas pie darba algas.

Darba samaksa ir darba alga, piemaksas un prēmijas.

 

Pirms paraksti darba līgumu, to uzmanīgi izlasi.

Ja tev ir grūti to izdarīt, ja tajā ir vārdi, ko nesaproti,

palūdz, lai kāds cilvēks, kam tu uzticies,

izlasa un paskaidro tev, kas darba līgumā ir uzrakstīts.

 

Darba līgumā noteikti jānorāda:

darbinieka vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvieta,

darba devēja vārds, uzvārds (nosaukums), reģistrācijas numurs un adrese;

datums, kad darbinieks(darba ņēmējs) sācis strādāt;

laiks, cik ilgi darbinieks(darba ņēmējs) strādās

(ja darba līgums noslēgts uz noteiktu laiku);

darba vieta;

darbinieka profesija un veicamais darbs;

darba alga jeb samaksa un tās izmaksāšanas laiks;

dienas vai nedēļas darba laiks;

ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma ilgums;

darba līguma termiņš.