Kas ir darba devējs?

Kas ir darba ņēmējs?

Darba līgums

Darba līgums - turpinājums

Darba laiks

Darba samaksa

Drošība darbā

Atvaļinājums

Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Darba līgums - turpinājums

<Atpakaļ Tālāk> 

Darba līgumu gatavo 2 eksemplāros.

No tiem viens ir  pie darbinieka, otrs - pie darba devēja.

 

Darba līgumā var noteikt pārbaudes termiņu.

To dara tāpēc, lai zinātu,

vai darbinieks varēs izpildīt viņam uzticēto darbu.

Pārbaudes termiņš nedrīkst būt ilgāks par 3 mēnešiem.

Pārbaudes termiņa laikā darbiniekam ir jāmaksā alga.

 

Gan darbiniekam, gan darba devējam

ir tiesības izbeigt darba līgumu.

 

Dažreiz darba devējs negrib slēgt darba līgumu.

Viņš solās bez līguma samaksāt par darbu.

 

Ja tev nav darba līguma,

neviens nevar aizstāvēt tavas tiesības.

Ja darba devējs rīkojas negodīgi un neslēdz darba līgumu,

tev nav arī sociālo garantiju.

Tas nozīmē, ka tu nevari saņemt pabalstu slimības gadījumā.

Tu nevari saņemt pabalstu, ja ar tevi notiek nelaime darbā.

Tev nav atalgota ikgadējā atvaļinājuma.

 

Ja esi parakstījis darba līgumu, tad

tev ir jāievēro noteiktā kārtība darba vietā.

Tev jāpilda darba devēja rīkojumi.

 

Darba devējs darba līgumā apņemas

maksāt noteiktu algu par paveikto darbu un

gādāt, lai tavs darbs ir drošs un nekaitē tavai veselībai.

parakstit_ligumgu.jpg - 472.33 KB
Darba ņēmējs paraksta darba līgumu

 

<Atpakaļ Tālāk>