darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Kas ir darba devējs?

Kas ir darba ņēmējs?

Darba līgums

Darba līgums - turpinājums

Darba laiks

Darba samaksa

Drošība darbā

Atvaļinājums

Jautājums

Kā Jūs rīkojaties gadījumos, kad bērns slikti uzvedas?

Cenšos izprast bērna sliktas uzvedības cēloņus

Uz laiku liedzu datora/telefona lietošanu vai citus izklaides pasākumus

Sarāju, brīdinot par sodu nākamajā reizē

Drošība darbā

<Atpakaļ Tālāk> 

Darba devējam- ir jārūpējas,

lai darbinieka darbs būtu drošs.

Lai aizsargātu darbinieku veselību un

lai viņu darbs būtu drošs,

darba devējam darbinieks jānodrošina ar individuālajiem aizsardzības līdzekļiem.

Individuālie aizsardzības līdzekļi ir dažādi:

aizsargķiveres, aizsargbrilles, aizsargapģērbs,

respiratora tipa ierīces, cimdi u.c.

Katram darbiniekam jābūt saviem individuālajiem aizsardzības līdzekļiem.

 

Arī darbiniekam jārūpējas par darba drošību.

Viņam jālieto aizsardzības līdzekļi,

ko izsniedz vai uzstāda darba devēja devējs.

Darbiniekam jāievēro visi darba drošības noteikumi.

 

Darbiniekam pēc darba devēja rīkojuma jāiet pie ārsta un

jāiziet obligātā veselības pārbaude.

Ja darbiniekam ir arodslimība,

viņš var saņemt kompensāciju.(naudas atlīdzību)

 

Ja saslimšana ir smaga,

darbinieku norīko uz VDEĀVK -

Veselības un darbaspēju ekspertīzes ārstu valsts komisiju.

Tur viņam var piešķirt invaliditātes grupu.

drosiba_darba.jpg - 124.23 KB
Darbinieki ievēro darba drošības prasības

 

<Atpakaļ Tālāk>