darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Kas ir darba devējs?

Kas ir darba ņēmējs?

Darba līgums

Darba līgums - turpinājums

Darba laiks

Darba samaksa

Drošība darbā

Atvaļinājums

Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Atvaļinājums

<Atpakaļ 

Katram cilvēkam, kurš strādā, ir tiesības uz ikgadēju atvaļinājumu.

Darba devējs darbiniekam atvaļinājumu apmaksā.

Darba likums nosaka, ka tiesības uz atvaļinājumu ir

gan tiem darbiniekiem, kuri strādā pilnu,

gan nepilnu darba dienu.

Ikgadējais atvaļinājums nedrīkst būt īsāks par 4 kalendāra nedēļām

(28 kalendāra dienām),

neieskaitot svētku dienas.

 

Darbiniekiem, kuri ir jaunāki par 18 gadiem,

ir tiesības uz 1 mēnesi ilgu atvaļinājumu.

 

Ja kāda no atvaļinājuma dienām ir svētku diena,

atvaļinājumu pagarina par svētku dienu skaitu.

 

Ja darbinieks atvaļinājuma laikā saslimst,

atvaļinājumu pārceļ vai pagarina par slimības dienu skaitu.

 

Atvaļinājumu var sadalīt daļās.

Viena no atvaļinājuma daļām nedrīkst būt īsāka

par 2 nepārtrauktām kalendāra nedēļām

Atvaļinājuma daļu var pārcelt uz nākamo gadu.

Aizliegts visu ikgadējo atvaļinājumu pārcelt uz nākamo gadu!

 

Darbinieks var saņemt ikgadējo atvaļinājumu,

ja viņš ir nostrādājis ne mazāk kā 6 mēnešus.

Darba devējam pēc darbinieka lūguma

ir jāpiešķir atvaļinājums. 

<Atpakaļ