Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē


2008. gada jūlijā Bērnu un ģimenes lietu ministrija laida klajā pētījumu  Pētījuma ietvaros tika plānots noskaidrot:
1) dažādu demogrāfisko grupu pilnvērtīgas attīstības, eksistences priekšnosacījumus, visefektīvāko dialogu ar valsti, instrumentu (pakalpojumu) kopumu valstī pilnvērtīga sabiedrības locekļa izaudzināšanai, t.sk. efektīvu koordinācijas sistēmu valstī;
2) ģimeņu (bez bērniem un atkarībā no bērnu skaita ģimenē) kvalitatīvās vajadzības;
3) bērnu dzimšanas ģimenē veicinošos un kavējošos faktorus un iespējamos risinājumus;
4) kā panākt pozitīvu pieeju bērnu audzināšanā šķirtās ģimenēs;
5) sabiedrības viedokli par ģimenes valsts pabalsta apmēra noteikšanu atkarībā no ģimenes ienākumiem;
6) kādi valsts kompensējošie pasākumi spētu aizvietot ģimenes valsts pabalstu. (Pētījums pieejams: http://www.bm.gov.lv/lat/informacija/jaunumi/?doc=10620)