darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kā Jūs rīkojaties gadījumos, kad bērns slikti uzvedas?

Cenšos izprast bērna sliktas uzvedības cēloņus

Uz laiku liedzu datora/telefona lietošanu vai citus izklaides pasākumus

Sarāju, brīdinot par sodu nākamajā reizē


Sanāksmē galvenā uzmanība tika pievērsta jautājumam par Ziemeļu un Baltijas valstu turpmāko sadarbību. Līdzšinējā sadarbība, kurā Ziemeļvalstis pārsvarā bija „devējs" un Baltijas valstis - „saņēmējs", nevar turpināties. Ir jāvirzās uz tādu sadarbības modeli, kas vērsts uz vienotu rīcību kopīgu mērķu sasniegšanai un kurā abām pusēm ir līdzvērtīga atbildība un līdzvērtīgs politisks, administratīvs un finansiāls ieguldījums. Sanāksmes dalībnieki vienojās, ka jāattīsta sava kopīga reģionāla platforma ES un ANO līmenī, kur vienota un koordinēta nostāja noteiktos jautājumos ļautu labāk aizstāvēt savas intereses. Tuvākajā laikā Ziemeļu Ministru padomes birojs nāks klajā ar Ziemeļu un Baltijas valstu sadarbības programmas 2009-2010.gadam projektu.