Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē


Sanāksmē galvenā uzmanība tika pievērsta jautājumam par Ziemeļu un Baltijas valstu turpmāko sadarbību. Līdzšinējā sadarbība, kurā Ziemeļvalstis pārsvarā bija „devējs" un Baltijas valstis - „saņēmējs", nevar turpināties. Ir jāvirzās uz tādu sadarbības modeli, kas vērsts uz vienotu rīcību kopīgu mērķu sasniegšanai un kurā abām pusēm ir līdzvērtīga atbildība un līdzvērtīgs politisks, administratīvs un finansiāls ieguldījums. Sanāksmes dalībnieki vienojās, ka jāattīsta sava kopīga reģionāla platforma ES un ANO līmenī, kur vienota un koordinēta nostāja noteiktos jautājumos ļautu labāk aizstāvēt savas intereses. Tuvākajā laikā Ziemeļu Ministru padomes birojs nāks klajā ar Ziemeļu un Baltijas valstu sadarbības programmas 2009-2010.gadam projektu.