Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē


Konferences runās visu valstu pārstāvji, izvērtējot līdzšinējo sadarbību, minēja tās pozitīvo ieguvumu, īpaši Baltijas valstīs, kur pēdējos desmit gados dzimumu līdztiesības politikā notikusi ievērojama attīstība. Īpaši tika izceltas iniciatīvas, kas veicinājušas sieviešu un vīriešu līdztiesību politikā un uzņēmējdarbībā, tika analizēta kvotu ieviešanas prakse partiju vēlēšanu sarakstos, kā arī apspriesta turpmākā sadarbība reģiona ietvaros. Konferences noslēgumā tika secināts - kaut arī īstenotas daudzas pozitīvas iniciatīvas un situācija ir uzlabojusies, joprojām pastāv izaicinājumi dzimumu līdztiesības politikas attīstībai un vienādu iespēju nodrošināšanai sievietēm un vīriešiem: konkurence starp nevalstiskajām organizācijām, sieviešu solidaritātes trūkums, vīriešu pasivitāte un nevēlēšanās līdzdarboties dzimumu līdztiesības jautājumu risināšanā.