darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kā Jūs rīkojaties gadījumos, kad bērns slikti uzvedas?

Cenšos izprast bērna sliktas uzvedības cēloņus

Uz laiku liedzu datora/telefona lietošanu vai citus izklaides pasākumus

Sarāju, brīdinot par sodu nākamajā reizē


Konferences runās visu valstu pārstāvji, izvērtējot līdzšinējo sadarbību, minēja tās pozitīvo ieguvumu, īpaši Baltijas valstīs, kur pēdējos desmit gados dzimumu līdztiesības politikā notikusi ievērojama attīstība. Īpaši tika izceltas iniciatīvas, kas veicinājušas sieviešu un vīriešu līdztiesību politikā un uzņēmējdarbībā, tika analizēta kvotu ieviešanas prakse partiju vēlēšanu sarakstos, kā arī apspriesta turpmākā sadarbība reģiona ietvaros. Konferences noslēgumā tika secināts - kaut arī īstenotas daudzas pozitīvas iniciatīvas un situācija ir uzlabojusies, joprojām pastāv izaicinājumi dzimumu līdztiesības politikas attīstībai un vienādu iespēju nodrošināšanai sievietēm un vīriešiem: konkurence starp nevalstiskajām organizācijām, sieviešu solidaritātes trūkums, vīriešu pasivitāte un nevēlēšanās līdzdarboties dzimumu līdztiesības jautājumu risināšanā.