Priekšlikumi: līdz 19.07.2021.
Atbildīgais: Ineta Pikše, 67021634, ineta.pikse@lm.gov.lv