! Vietnē covid19.gov.lv vienuviet pieejama aktuālā informācija par Covid-19

Vietnē covid19.gov.lv ir arī sadaļa Sociālais atbalsts

Par vienoto diennakts tālruni 8345 ar Covid-19 saistīto jautājumu noskaidrošanai


Sociālās aprūpes iestādēm

covidtalrunis

Seminārs: Aktualitātes sociālās aprūpes centru darbā 25.02.2021.

Vadlīnijas “Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 24. un 25. panta, un Ministru kabineta 12.02.2021. rīkojuma Nr. 83 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” izpildei par izdevumu, kas radušies par individuālo aizsardzības līdzekļu un dezinfekcijas līdzekļu iegādi, kompensēšanu

VM  Rekomendācijas sociālās aprūpes iestādēm – algoritmi  

Seminārs: Aktualitātes sociālās aprūpes centru darbā 18.02.2021

Seminārs: Aktualitātes sociālās aprūpes centru darbā 11.02.2021.

Saites nepieciešamai informācijai VM, VI, SPKC un NVD tīmekļvietnēs

Seminārs: Aktualitātes sociālās aprūpes centru darbā 04.02.2021.

Prezentācija: Aktualitātes sociālās aprūpes centru darbā 28.01.2021.

Sociālajiem aprūpes centriem tuvākajā laikā piegādās Covid-19 eksprestestus un pulsa oksimetrus

Apstiprināts rīcības plāns Covid-19 ierobežošanai sociālās aprūpes institūcijās

Ramona Petraviča: Ir nepieļaujama situācija, ka aprūpes iestādes izvairās no klientu testēšanas

Vadlīnijas Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā noteikto  piemaksu par ar Covid-19 inficētu personu un šo personu kontaktpersonu aprūpi noteikšanai

Aicinājums ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām aizpildīt anketu par COVID-19 vakcināciju

Papildu ierobežojumi iedzīvotājiem COVID-19 izplatības ierobežošanai

Ieteikumi ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām  ierobežojošo pasākumu piemērošanai

Informācija ilgstošas sociālas aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientu tuviniekiem 

Rekomendācijas sociālās aprūpes iestādēm saistībā ar Covid-19

Vadlīnijas aprūpes nodrošināšanai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās Covid-19 izplatības ierobežošanai

 Valsts apmaksātas Covid-19 analīzes – kam tās veic un kā jārīkojas

Aicinām iesaistīties sociālās aprūpes institūciju klientu un darbinieku atkārtotā testēšanā uz Covid-19

Papildu rekomendācijas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām jaunu masveida saslimšanas gadījumu ar COVID-19 novēršanai

Video: Vadlīnijas pašvaldību sociālās aprūpes centiem un pašvaldībām. CIIPL 47. panta (2) un (3) daļa (pārskatu aizpildīšana)


Brīvprātīgo palīgu iesaiste sociālās aprūpes centros


Sociālajiem dienestiem

Iestādes, kuras ir informējušas par iespējām pieaugušo un bērnu uzņemšanai:


Par individuālo aizsardzības līdzekļu lietošanu


Piešķirto valsts budžeta līdzekļu sadalījums un izlietojums Covid-19 izplatības seku mazināšanai un pārvarēšanai

Lai mazinātu Covid-19 krīzes laikā noteikto ierobežojošo pasākumu negatīvo ietekmi, sniegts atbalsts sociāli mazāk aizsargātajām grupām (pabalsts krīzes situācijā, vecāku pabalsts, piemaksa pie dīkstāves pabalsta, dīkstāves palīdzības pabalsts, bezdarbnieka palīdzības pabalsts, bērna kopšanas pabalsts, pabalsts aizbildniecībā esoša bērna uzturēšanai, vienreizēja piemaksa par bērnu ar invaliditāti, slimības pabalsts, bezdarbnieka pabalsts, jaunā speciālista pabalsts), kā arī nodrošināts finansējums Covid-19 izplatības un masveida inficēšanās gadījumu novēršanas un saslimšanas risku mazināšanai Labklājības ministrijas pakļautībā esošajos valsts sociālās aprūpes centros. Detalizēta informācija par līdzekļu piešķiršanu un izlietojumu Covid-19 izplatības seku mazināšanai un pārvarēšanai:


Sociālās aprūpes iestāžu nodrošinājums ar individuāliem aizsardzības līdzekļiem