Informatīvais ziņojums “Par Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmas pilnveidi”.

Priekšlikumi: līdz 10.05.2021.
Atbildīgais: : Lauris Neikens, 67021673, lauris.neikens@lm.gov.lv