Mācības audžuģimenēm un adoptētājiem nodrošina Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centri.