Apmācības

"Labklājības ministrija ir  izstrādājusi un apstiprinājusi jaunu aizbildņu apmācības programmu , kas stāsies spēkā 2019.gada 1.aprīlī. Vēršam uzmanību, ka līdz 2019.gada 1.oktobrim pašvaldības ir tiesīgas izmantot gan 2019.gadā izstrādāto Aizbildņa apmācības programmu, gan Aizbildņa apmācības programmu, kas apstiprināta ar 2005.gada 26.aprīļa rīkojumu Nr.1-9.1/14." 

Mācības audžuģimenēm un adoptētājiem nodrošina Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centri.