Ministru kabineta noteikumi “Valsts atbalsta programmas “Latvijas Goda ģimenes apliecība  “Goda ģimenes karte”” īstenošanas kārtība””

Priekšlikumi: līdz 2021. gada 19. martam
Atbildīgais: Kristīne Venta-Kittele, kristine.venta-kittele@lm.gov.lv , tālr. 67021610