Priekšlikumi: līdz 16.07.2021.
Atbildīgais: Daiga Filipsone67021590daiga.filipsone@lm.gov.lv