Par grozījumiem Valsts sociālo pabalstu likumā.

Priekšlikumi: līdz 21.07.2021.
Atbildīgais: Ruta Veidliņa, tālrunis 67782951, Ruta.Veidlina@lm.gov.lv